Smart Industri 2.0

Ett samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg med syftet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Projektet Smart industri i Norra Mellansverige II är ett samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg. Den övergripande syftet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Genom projektets aktiviteter ska följande resultat uppnås:

  • Ett mer integrerat innovationsstödsystem ska växa fram i Norra Mellansverige som är mer anpassat utifrån regionala förutsättningar.
  • Att bidra till förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft för företag i industriregionen.
  • Att stärka industrins marknadsförmåga så att mer hållbara, produktiva affärsmodeller och effektiva företag utvecklas.

Projektperiod: 2019-03-01- 2022-02-28.

Projektägare är Region Gävleborg och de och de operativa samarbetsparterna är IUC Dalarna, Sandbackapark. Dalarna Science Park, Science center 2047 och Fiber Optic Valley.

Projektets finansiärer

Projektet Smart industri 2.0 finansieras av: