Search

Win-Win-projektet

Win-Win-projektet

EU-projektet Win-Win ska utveckla processer och metoder som konkret bidrar till utvecklingen av ett starkt och diversifierat näringsliv i Dalarna. Fler arbetstillfällen i konkurrenskraftiga, dynamiska och innovativa tillväxtföretag ska skapas under projektperioden fram till och med 31 december 2017.

Genom projektet ska nätverk och metoder kunna erbjudas till näringslivet för att bidra till regionens utveckling och förnyelse på ett hållbart, smart och inkluderande sätt. Dalarna och Gävleborg ska vid projektets slut vara en aktör inom miljödriven näringslivsutveckling som bidrar till både affärsnytta och till uppfyllande av EUs miljömål.

Projektet Win-Win är en fortsättning och utveckling av de tidigare InnoWent-projekten som drivits inom Stiftelsen Teknikdalens regi.

Projektet pågår mellan 1 januari 2015 och 31 december 2017.

Finansieringen kommer förutom från EUs regionala strukturfond även från Region Dalarna, Region Gävleborg, Borlänge kommun, Falu kommun och Vinnova.

Erika Hinz

Ekonomichef och projektstrateg

070-557 77 67