Avslutade projekt

Ovan finns en listning av några av de avslutade projekt som drivits av oss på Dalarna Science Park.

ecoINSIDE – Miljö och klimatdriven tillväxt i Inre Skandinavien i över 10 år. Interreg-projektet ecoINSIDE syftar till att öka samverkan och kunskapsöverföring mellan starka forskningsmiljöer, företag och offentliga aktörer inom; Solenergi och energisystem, Cirkulär ekonomi och Hållbart byggande. Detta ska i sin tur leda till nya affärsidéer, forskningsprojekt, innovationer och arbetstillfällen.

BioInno – Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden.

IRIS – Dalarna Science Park är lead partner i Interreg Östersjöprojektet IRIS. Projektet syfte är att att utveckla 14 inkubatorer runt Östersjön, bland annat genom att genomlysa och utvärdera varandras styrkor och svagheter.

Regional Främjarsamverkan – Ett projekt som skapar förutsättningar för företagsfrämjarna i Dalarna att träffas och hitta gemensamma och tydligare tjänstepaketeringar. Syftet är att ifrån företagets behov och samverka kring sina erbjudanden, tjänster och stöd gentemot företagen, och kunna paketera ihop ett gemensamt stöd till de företag som behöver det.

FRODA – Ska skapa möjligheter för ökad livsmedelsproduktion genom samordnad klusterutveckling.

Smart Industri 2.0 – Ett samarbetsprojekt mellan Region Värmland, Region Dalarna och Region Gävleborg med syftet är att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag.

Klimatsmart Proteinproduktion – Interregprojektet KLIPP – Klimatsmart Protein-Produktion, ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

SPINN2 – Projektets mål är att bidra till ett mer innovativt, entreprenöriellt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna som medverkar till att uppfylla Agenda 2030. Dalarna Science Park ska vara en innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi, främst regionalt men även nationellt och internationellt.

Its4Women – Syftet med projektet är att öka intresset hos tjejer och kvinnor för IT- och digitala yrken samt stötta Dalarnas företag med kunskap och verktyg för att lösa utmaningen.

Focus Industry Spets – Projektet Focus Industry Spets ska stärka näringslivets innovationsförmåga och omställningstakt. Insatserna är fokuserade på industrin i Norra Mellansverige, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Attraktiv industriregion – Gemensamma verktyg för att marknadsföra Dalarna.

GreenTech 2.0 – GreenTech 2.0 är ett europeiskt nätverk som knyter samman gröna teknikkluster från Estland, Litauen, Finland, Polen och Sverige.

SPINN – EU-projektet Spinn ska bidra till att Dalarna har ett mer innovativt och entreprenöriellt näringsliv som står starkt i nationell och internationell konkurrens samt att Dalarna Science Park är en etablerad innovationsarena som efterfrågas av näringsliv, offentlig sektor och akademi främst regionalt men även nationellt och internationellt.

 

Läs om våra pågående projekt