Search

Företag & Kontaktnät

Här hittar du de företag som vi jobbar med just nu i olika processer. Använd filtret för att visa den kategori som du är mest intresserad av.

Dalarna Science Park har tillgång till ett stort kontaktnät på regional, nationell och internationell nivå, som även kan bli till nytta för ditt företag. Kontakta oss så hjälper vi dig gärna vidare!

Alumniföretag

ATSEDA AB

3-Vision Sverige AB

3 Vision i Sverige AB tillverkar och levererar energieffektiva, kostnadseffektiva byggelement i trä till permanenthus, fritidshus och offentliga byggnader till miljöinriktade och kostnadseffektiva kunder i norra Europa. Produktionen av byggelement finns i Särna och Drevsjö.

ATSEDA AB

Back to earth

Vi vill erbjuda Sveriges mest naturliga och hudvänliga mineralsmink. Det ska alltid innehålla så få ingredienser som möjligt, för vi är övertygade om att ju färre ingredienser, desto bättre för dig och din hud. Vi vill bidra till att öka medvetenheten om det vi har på vår hud, samt hur det påverkar oss och vår miljö.

ATSEDA AB

Bruzzoni International AB

Bruzzoni erbjuder exklusiva badrumsprodukter av hög kvalitet. Den första produkten i serien är en eltandborste med USB- och induktionsladdning. Exklusiva produkter med kompromisslös kvalitet där svensk formgivning möter italiensk lyx. Bruzzoni lanserade sin första produkt i december 2016 och säljs via bruzzoni.com.

ATSEDA AB

Dala Mark & Transport AB

Dalamark hjälper sammanlagt 250 fastigheter per år med olika slags markarbeten. Vi har hög kompetens och kan kvalitetsgarantera vårt arbete. Vårt huvudkontor ligger i Säter och vi riktar oss till bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner i hela Mellansverige.

ATSEDA AB

DelaMera AB

Erbjuder system för att ta tillvara på resursöverskott i företag och organisationer. Exempelvis genom att ha tillgång till rätt funktion, i rätt tid, på rätt plats och till rätt pris. Vår vision är att sätta resursöverskott i rörelse och göra det tillgängligt för alla. Vår mission är att skapa ett odelat intresse att dela resurser med varandra.

ATSEDA AB

Fina mig

Fina Mig startade sin resa 2014 och arbetade redan från början målmedvetet för att ge sina kunder en personlig e-handelsupplevelse med förstklassig service. För Fina Mig har det alltid varit viktigt att erbjuda produkter med hög kvalitet, därför är hela sortimentet handplockat av deras hudterapeuter och de är auktoriserade återförsäljare till alla sina varumärken.

ATSEDA AB

In Situ

In Situ Instrument utvecklar, konstruerar och levererar mätsystem för miljömätningar i mark, vatten och luft som skall tillgodose kundens behov av korrekta beslutsunderlag. Våra produkter och lösningar baseras på världsledande teknologi och har framtagits i nära samverkan med kunder, leverantörer och forskningsinstitutioner.

ATSEDA AB

Inka of Sweden AB

Med inspiration från inkakulturen har jag skapat produkter som bygger på helt rena ingredienser utan tillsatser, från hälsosamma kryddor, frön och växter.

ATSEDA AB

Invent i Falun AB

INVENT är ett specialistföretag för inneklimat med inriktning på fastighetsautomation. Vår affärsidé är att förse fastigheter med kostnadseffektiva, väl fungerande, moderna och energioptimerade installationer för inomhusklimat.

ATSEDA AB

Kulinariet AB

Ett centrum för småskaligt mathantverk och kulinariska upplevelser. En mötesplats för både konsumenter och producenter. Se, smaka, köp, delta och upplev!

ATSEDA AB

Lammet o Grisen i Butik AB

Vi vill erbjuda fantastiskt god mat, lagad från grunden av kvalitetsråvaror, som du kan köpa i din livsmedelsbutik och mycket enkelt värma hemma. Idag hittar du oss i utvalda butiker i delar av Sverige. Om några år vill vi finnas i stora delar av Skandinavien.

ATSEDA AB

Säker Trafik Dalarna AB

Säker Trafik AB genomför utbildningar över hela landet. Vårt motto är att leverera hög kvalitet med god personlig service. Huvudkontoret finns i Dalarna.

ATSEDA AB

Stärkevästen

Genom att använda Stärkevästen bygger du ett nytt muskelminne genom att hjälpa bröstmuskulaturen att bli längre och släppa bak axlarna, samtidigt som du stärker upp ryggens muskler.

I inkubatorn just nu

ATSEDA AB

ATSEDA AB

Affärsidén är att bygga modeller för att bearbeta stora mängder komplexa data och leverera lätthanterliga beslutsunderlag till sina kunder. Kunderna kan exempel vara industrier, stora e-handelsaktörer, IT-företag eller myndigheter.

ATSEDA AB

Berg & Landskap AB

Koncept för kreativ, hållbar och ekonomisk markskötsel.

ATSEDA AB

Crona Craft

Ska ta svenskt hantverk ut på en internationell marknad genom en ny innovativ affärsmodell. Leksands Hemslöjd bildades 1904 av Gustaf Ankarcrona då han såg att industrialismens intågande gjorde att dräkten och slöjden hotades i Sverige. Syftet var då att arbeta för att bevara dräkten och hemslöjdens utveckling i bygden. Än idag är affärsidé att arbeta för att bevara dräkten och slöjdens utveckling.

ATSEDA AB

Dalform AB

Vi producerar förvaringsskåp för skolor, badhus, kontor och industri med höga krav på kvalitet i alla led i produktionen, från design till funktion. Välvda dörrar, stabila stommar och läckra färger ger både harmoni och trygghet.

Expect Magic

Utveckling av sitt produktionsbolag för varor och tjänster inom magi.

ATSEDA AB

Grab & Eat

Grab and Eat erbjuder företag, som saknar närhet till restauranger, mat mellanmål och dryck och bidrar på så sätt till att skapa en mer attraktiv arbetsplats. Det behöver inte vara mer än så.

ATSEDA AB

Healthy Homes

Healthy homes vill skapa förståelse för fördelarna med behovsstyrd ventilation på den nordiska marknaden.

ATSEDA AB

Helbild Studio AB

Helbild studio realiserar idéer för en hållbar värld och erbjuder sina kunder hjälp med kanaler, material och verktyg för kommunikation.

ATSEDA AB

Hollistay AB

Det skall vara enkelt att boka sitt campingäventyr! Att ge sig ut på vägarna med husvagnen, husbilen eller med tältet ger känslan av FRIHET, nya UPPLEVELSER, ÄVENTYR och nya GEMENSKAPER! En helt ny bokningsplattform Online 2019 för alla som besöker en camping.

ATSEDA AB

Krylbo Elektra AB

Krylbo Elektra grundades 1932 som en elektromekanisk verkstad. Kärnan i vår verksamhet är Elmotorn men även angränsade områden som mätteknik, drivsystem, pumpar och växlar tillhör numera vårt verkningsområde.

ATSEDA AB

Peopl

Erbjuder system för att systematisera hela arbetsmiljöarbetet hos företag och organisationer.

ATSEDA AB

Research Electronics AB

Vi skapar kundanpassad elektronik inom en mängd olika verksamhetsområden och branscher. Ofta handlar det om styr- och reglerutrustningar som kräver stor snabbhet och precision eller mätutrustningar för extrema miljöer. Här blir dina ideér och visioner verklighet.

ATSEDA AB

SwedEast Oils

SwedEast Oils ger hela Skandinavien tillgång till exklusiva, ekologiska oljor som är kända för sin vitaliserande och helande verkan. De kan användas i olika hudvårdsprodukter, i parfymer, vid massage, meditation och i tandvård.

ATSEDA AB

Tebrito AB

Tebritos mål är att producera en hållbar, ny proteinråvara med hög funktionalitet baserad på mjölmask och därmed vara en vital del i en klimateffektiv livsmedelsproduktion.

ATSEDA AB

VIQMA System AB

VIQMA System AB erbjuder tjänster och system för verksamhetsutveckling, som engagerar och stödjer verksamheter att utvecklas på ett resurseffektivt och enkelt sätt.

Organisationer

ATSEDA AB

Almi företagspartner AB

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Vi finns nära kunderna med 40 kontor över hela landet.

ATSEDA AB

Almi Invest

Almi Invest investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt och det måste finnas ett tydligt kundbehov. Vi letar efter drivna entreprenörer och team med förmåga att bygga framgångsrika tillväxtbolag.

ATSEDA AB

ASSET – Föreningen svensk miljöteknik

ASSET är paraplyorganisationen för den svenska miljötekniksektorn. Vi verkar för ökad export av svensk miljöteknik genom affärsdriven samverkan. ASSETs medlemmar företräder sammantaget ca 1500 miljöteknikföretag.

ATSEDA AB

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

ATSEDA AB

ByggDialog Dalarna

ByggDialog Dalarna arbetar med att lyfta fram och kanalisera innovationer inom länets bygg- och fastighetsföretag, för att de ska förädlas och utredas. Innovationerna ska kunna tillämpas praktiskt och  integreras i produktionen.

ATSEDA AB

Central Sweden

Central Sweden är en ideell förening vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Målet med Central Sweden är att utifrån ett EU-perspektiv bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program.

ATSEDA AB

Dala Sports Academy

Dala Sports Academy är ett EU-finansierat projekt som erbjuder möjligheter till kunskapsväxling, test och verifiering samt affärs- och företagsutveckling till företag inom idrott och hälsa.

ATSEDA AB

Dalarna Business

Dalarna Business verkar för ett ännu starkare näringsliv i Dalarna. Vi vet att det är mellan människor affärer görs. Därför skapar vi förutsättningar för företagare och företagsledare i Dalarna att träffas. Vid dessa tillfällen erbjuder vi seminarier med förstklassiga föredragshållare.

ATSEDA AB

Destination Dalarna

Destination Dalarna är ett frivilligt och öppet initiativ som samlar ett antal aktörer med det gemensamma målet att lyfta Dalarnas besöksnäring. Arbetet drivs av en strategigrupp bestående av representanter från de största destinationsbolagen och Region Dalarna.

ATSEDA AB

Exportkreditnämnden – EKN

EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att försäkra exportföretag och banker mot risken för att inte få betalt i exportaffärer, så att de kan genomföra fler säkra exportaffärer.

ATSEDA AB

F7 Företagsutveckling

F7 är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Älvdalen, Orsa, Malung-Sälen, Vansbro, Rättvik, Leksand och Mora. Genom rådgivning, workshops, nätverkande, seminarium, företagsbesök och affärsstöd ska lokala företag få rätt verktyg och kunskap för att möjliggöra tillväxt.

ATSEDA AB

Falun Borlänge-regionen

Falun Borlänge-regionen AB är ett regionalt utvecklingsbolag som ägs av Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun. Bolagets huvuduppdrag är att öka regionens attraktionskraft genom att utveckla näringslivet, driva kommunsamverkan och marknadsföra regionen som en självklar plats att arbeta, bo och leva i.

ATSEDA AB

Find IT

FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

ATSEDA AB

Företagarna Dalarna

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

ATSEDA AB

Future Position X

Future Position X är Europas ledande klusterorganisation inom geografisk information. Föreningen driver forsknings- och innovationsprojekt samt hjälper företag och organisationer att nå ut på nya marknader.

ATSEDA AB

High Voltage Valley

Inom High Voltage Valley drivs projekt av olika karaktär. Målet för alla HVV:s projekt och aktiviteter är att de ska bidra till att säkerställa och vidareutveckla regionens världsledande position inom elkraftteknik. High Voltage Valley är sedan 2015 ett ordinarie verksamhetsområde inom utvecklingsbolaget AB Samarkand2015.

ATSEDA AB

Högskolan Dalarna

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.

ATSEDA AB

Invest in Dalarna Agency

Invest in Dalarna Agency arbetar investeringsfrämjande med syfte att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft och öka tillväxten i små och medelstora företag. Detta sker främst genom marknadsföring av det regionala näringslivet och rådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk och sker under sekretess.

ATSEDA AB

ITS dalarna

ITSdalarna är ett regionalt klustersamarbete som består av organisationer i regionen med verksamhet inom intelligenta transportsystem och tjänster (ITS). Vi arbetar för att ITS-klustret utvecklas till att bli nationellt ledande och internationellt intressant.

ATSEDA AB

IUC Dalarna

IUC Dalarna AB är ett industriellt utvecklingscenter som som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstads och trä industri med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

ATSEDA AB

KTP – Knowledge Transfer Partnerships

Projektet innebär i korthet att en nyutexaminerad akademiker i upp till två år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

ATSEDA AB

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

ATSEDA AB

Mellansvenska handelskammaren

Mellansvenska handelskammaren är en näringslivsorganisation som ägs, styrs och finansieras av medlemmarna. Vi verkar för att förbättra företagens möjligheter att utveckla sina affärer - lokalt, regionalt och internationellt. Vårt uppdrag är att främja näringslivet i regionen och att företräda företagens intressen.

ATSEDA AB

Movexum

Movexum är Gävleborgs Lean Startup Incubator. Vårt arbete går ut på att fånga upp och hjälpa entreprenörer och bolag som har en innovation med potentialen att växa sig stor. Hos oss hittar du en kreativ miljö för att växa och utvecklas med din innovation.

ATSEDA AB

Nyföretagarcentrum

Vi ger objektiv, kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till dig som vill eller som nyligen har startat företag! Vi finns i Falun, Borlänge, Gagnef, Säter samt Ludvika och Smedjebacken.

ATSEDA AB

Samarkand2015

Samarkand2015 är ett regionalt utvecklingsbolag med verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner. Vi arbetar tillsammans med att utveckla regionen och för att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft.

ATSEDA AB

SISP – Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks - SISP - är den medlemsbaserade branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks. SISPs 65 medlemmar driver närmare 80 innovationsmiljöer över hela Sverige som tillsammans har över 5000 företag med cirka 72 000 sysselsatta.

ATSEDA AB

Styrelseakademin

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell förening som – sedan starten 1991 – har blivit en viktig plattform för utveckling av ägar- och styrelsefrågor. Vi hjälper dig att göra skillnad i styrelserummet.

ATSEDA AB

Triple Steelix

Triple Steelix är en regional utvecklingssatsning som ska göra den redan framgångsrika stålindustrin i Bergslagen ännu starkare genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning i Dalarna, Västmanland och Gävleborg.

ATSEDA AB

Ung Företagsamhet Dalarna

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Sedan 2009 arbetar vi även på grundskolan. Dalarna Science Park är guldpartner till UF Dalarna.