Kontakt

Hela Dalarnas innovationsarena

Dalarna Science Park stödjer utvecklingen av talangfulla människor och företag med ambitioner. I en kreativ miljö där nya idéer och erfarenheter möts, skapas innovativt företagande. En inspirerande mötesplats för dig.

Förverkliga din affärsidé

Satsa internationellt

Forskning & Innovation

Lokaler & mötesrum

Boka ett möte

Vi vill träffa dig! Du är välkommen oavsett hur långt du kommit med din idé. Ett möte med oss är kostnadsfritt och konfidentiellt. Vi träffas digitalt eller fysiskt.

Tillsammans för en bättre framtid

Läs om hur vi arbetar med hållbarhet

20

Jan

Wood Talk: Möjligheterna med lignin – skogens naturliga klister

Från brandskydd och smaksättare till bioplast och batterier. Ligninets användningsområde är stort vilket gör det till en viktig byggsten för att nå ett fossilfritt samhälle. Under kommande Wood Talk får ...

26

Jan

Från idé till affärsmodell

Du har en affärsidé och det finns ett stort intresse på marknaden men hur ska jag göra för att skapa ...

04

Feb

IRIS Sustainability Workshop

Varmt välkommen att delta i IRIS Sustainability Workshop den 4:e februari. Hållbarhetsverktyget "Sustainability Strategy Board" och du som, en innovationsorganisation, kan stötta Start-ups ...

24

Feb

Wood Talk: Additiv tillverkning med skoglig råvara hos The Wood Region

Wood Talk är en seminarieserie som Paper Province arrangerar och är en serie digitala halvtimmesträffar. Denna gång under rubriken, additiv ...

Byte av bränsle för att nå Sveriges klimatmål till 2030

Att byta bränsle till en högre inblandning av förnybart drivmedlet är ett viktigt steg av regeringen för att nå klimatmålen. För att minska utsläppen så har regeringen föreslagit - men ej antagit -  en långsiktig plan till ett nytt regelverk kring biobränslen och den sk reduktionsplikten. 

Läs mer

Åforsk Entreprenörstipendium

Nu är det dags att utse Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer. ÅForsk Entreprenörsstipendium, delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks där 10 vinnare tilldelas 200 000 kr vardera under Sveriges Innovationsriksdag den 22 april.

Läs mer

Mellanrummet skapar värde

Snart är det dags att lägga detta annorlunda år 2020 till handlingarna; ett år vi aldrig kommer att glömma! Pandemin har kommit att påverka oss alla. Vi på Dalarna Science Park har stöttat entreprenörer och verksamheter i regionen så gott vi har kunnat. Vi har dock sett hur innovationskraften både växer och sjunker. I slutet av året reflektera jag över vad som kan få oss människor att bättre hantera utmaningar, svårigheter ...

Läs mer

Utmaningar och möjligheter för hållbar affärsutveckling

InstaCNC är ett av de företag som genom verktyget “Sustainability Scale-up” har arbetat igenom de globala hållbarhetsmålen. För att stärka sitt företag och samtidigt bidra till en hållbar värld. Genom att svara på ett antal frågor får företaget en grund i vilka områden som är viktiga för hur just deras företag kan fokusera på i sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer