Om oss

Dalarna Science Park är innovationsarenan som stödjer utveckling av talangfulla människor och företag med ambitioner. Där nya idéer och erfarenheter möts, skapas innovativt företagande och hållbar utveckling. Dalarna Science Park får människor att tänka nytt, skapa och utvecklas genom motiverande möten, inspirerande miljöer, effektiva processer och värdefulla nätverk.

image/svg+xml Kontakta oss

Möten mellan människor förändrar världen

Dalarna Science Park har till uppgift att främja innovation och stödja affärsutveckling. Vi är hela Dalarnas innovationsarena som stödjer utveckling av talangfulla människor och företag med ambitioner. Där nya idéer och erfarenheter möts, skapas innovativt företagande och hållbar utveckling. Innovation är något som uppstår när idéer får nytt värde – idéer som kombineras, omprövas och filtreras genom att olikheter möts.

Dalarna Science Park får människor att tänka nytt, skapa och utvecklas. Här spelar också den fysiska miljön och mötesplatsen en viktig roll. Dalarna Science Park är övertygande om att det är möten mellan människor som förändrar och utvecklar världen – en plats där idéer föds, affärer skapas och relationer utvecklas.

Läs mer om vår historia

Vi är övertygade om att arbetet handlar mindre om saker och mer om människor och idéer. Vi är mer än bara en plats, vi är ett mindset.

En koordinerande funktion för regionens innovationskraft

Dalarna Science Park är en resurs för regionens utveckling genom att arbeta för ett mer innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv. Vi arbetar för att företag i Dalarna ska bli ännu mer konkurrenskraftiga genom att ta tillvara sin innovationskraft. Vi arbetar också för att fler goda idéer blir till nya företag som växer sig starka i vår region.

Science Parkens roll har förändrats genom historien och har idag en ledande roll i samhällets globala utmaningar kring hållbarhet. En viktig del för oss är att koppla vårt arbete till de 17 globala hållbarhetsmålen som satts upp inom FN:s agenda 2030. Det är samtidens utmaningar som avgör vilken riktningen. Vi behöver alltså vara flexibla, mobila och i ständig förändring. Genom gränsöverskridande samverkan, olikheter tänker ihop och skapar nytt kommer vi att uppnå hållbar utveckling tillsammans.

Gränser mellan regioner och länder har minskat i betydelse och nya möjligheter finns idag för kommunikation, handel och marknadsföring. Dalarna Science Park har ett stort internationellt nätverk framförallt inom EU och i Kina. Våra relationer i världen är en resurs för företag i Dalarna att delta på den internationella marknaden. Dalarna Science Park har också många kontakter med andra science parks i världen för att ständigt utveckla oss i klass med de bästa då vi är medlemmar i både i den nationella och internationella branschorganisationen.

Pågående projekt

Vad är en science park?

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt och har ofta en koordinerande funktion för regionens innovationskraft och roll mellan olika aktörer inom akademin, företag, och offentlig sektor.

De är en neutral aktör och är en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Ofta finns det en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Det är en neutral aktör som främjar öppen samverkan mellan människor, företag, organisationer och företag i sina nätverk.

Läs mer om SISP     Läs mer om IASP

Hållbarhet

De Globala Målen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för en hållbar utveckling. Dalarna Science Park ställer sig självklart bakom Agenda 2030 och hållbarhetsaspekten är något som genomsyrar hela vår verksamheten.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Nyhetsbrev

Vill du läsa om spännande idéer, företagare och få inbjudningar till intressanta evenemang? Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du inspiration och trevlig läsning en gång i månaden. Fyll i dina uppgifter nedan.

Samarbeten och nätverk

Vi har arbetat med entreprenörskap sedan 1987 och har ett stort kontaktnät regionalt, nationellt och internationellt. Här kan du hitta några av de organisationer och företag vi samarbetar med.