Dalarna Innovation Days Challenge

Har du en idé som kan göra boende och byggprocesser bättre, hållbarare och hälsosammare? Tävlingen är avslutad.

Vi letar efter smarta idéer som kan göra boende och byggprocesser bättre, hållbarare och hälsosammare!

Tävla med din idé och vinn ett stipendium på 20 000 kr för att vidareutveckla din idé samt stöd i form av affärsutveckling.

I oktober kommer Dalarna Science Park att köra Dalarna Innovation Days Challenge – en tävling där vi letar efter smarta idéer som kan göra boende och byggprocesser bättre, hållbarare och hälsosammare.  

Dalarna Innovation Challenge är en idétävling som arrangeras av Dalarna Science Park i samarbete med Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna, Länsförsäkringar och Sparbanksstiftelsen i Dalarna. Syftet med tävlingen är att hitta innovativa idéer som kan göra boende och byggprocesser bättre, hållbarare och hälsosammare. Vi vill uppmuntra människor att ta det första steget till att förverkliga sina idéer.  

Bonustävling

Har du en idé som ökar äldre personers trygghet och säkerhet i hemmet med hjälp av smart teknik kan du också tävla om två bonuspriser på vardera 10 000 kronor. Läs mer här!

Så här bedömer juryn din idé

Hur nyskapande är idén?  

Bedömning efter graden av hur nyskapande idén är. Är produkten, tjänsten eller metodiken något nytt som inte finns idag? Är idén en vidareutveckling av något befintligt? Finns det en ny infallsvinkel? 

Vilket värde skapar produkten eller tjänsten för att förbättra hur vi lever, bygger och bor?  

Bedömning av det värde och nytta en kund/användare kan få ut av produkten eller tjänsten för att förbättra hur vi lever, bygger och bor.  Hur skapar idén nytta för användaren/kunden? Möter idén de nuvarande eller framtida behoven i samhället?  

Finns det potential för idén att växa?  

Bedömning av om det finns potential för produkten eller tjänsten att växa på marknaden.

Hur hållbar är idén?  

Bedömning av hur väl idén tar ansvar för dess påverkan på samhället ur ett socialt, ekonomiskt eller ekologiskt perspektiv; hur idén tillfredsställer människors behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. Läs mer och inspireras här. 

Bonustävling

År 2030 förväntas var fjärde medborgare i Sverige vara 65 år eller äldre. Äldre personer är kraftigt överrepresenterade när det gäller dödsolyckor och vårdbehov efter olycksfall som ofta sker i hemmet. Många av dem oroar sig för inbrott och stöld. Oro och otrygghet i hemmet leder till sämre livskvalitet.

 

Bonustävlingen genomförs inom ramen för Högskolan Dalarnas forskningsprojekt SAFEST som finansieras av Stiftelsen Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och Utvecklingsfond. Tävlingen vill främja innovationer som med hjälp av smart teknik ökar äldre personers trygghet och säkerhet i hemmet.

Läs mer om bonustävlingen

Vanliga frågor och svar  

När pågår tävlingen?  

Tävlingen pågår 1-31 oktober 2023.  

Vem kan tävla?  

Tävlingen är öppen för både privatpersoner och företag. För att tävla ska du ha fyllt 18 år samt bo och verka i Dalarna.  

Hur lämnar jag in min idé?  

Genom att fylla i och skicka in tävlingsformuläret som öppnar 1 oktober.  

Vad har jag möjlighet att vinna?  

Tre vinnare tilldelas pris för bästa idé.
Första pris är affärsutvecklingsstöd till ett värde av 50 000 kronor och ett stipendium på 2o.000 kronor som kan användas för att utveckla din idé eller som startkapital till ett aktiebolag. Andra pris är affärsutvecklingsstöd till ett värde av 25.000 kronor. Tredje pris är affärsutvecklingsstöd till ett värde av 15.000 kronor.  

Fler frågor och svar

Så här tävlar du

Tävlingen är avslutad.

Förbered ditt tävlingsbidrag

Förbered ditt tävlingsbidrag genom att ladda hem vår mall för idébeskrivning.

Bild på pdf

Mall för idébeskrivning

 

 

 

 

 

Dalarna Innovation Days Challenge genomförs i samarbete med