Navigator Scaleup

Navigator Scaleup är ett tillväxtprogram för mikro- och småföretag i Dalarna som vill växa. Genom programmet får du och ditt företag stöd i att skapa utrymme för ett hållbart, strategiskt arbete för att möta morgondagens behov och bli mer lönsamt. Upplägget baseras på en prisbelönt metod som tillhandahålls genom Stiftelsen Navigator.

Om programmet

Programmet löper över 24 månader med regelbundna träffar och utformas utifrån din tid, dina behov och resurser. Dalarna Science Park är koordinator för programmet och stöttar, tillsammans med utsedda Navigatorcoacher, dig genom att bland annat kartlägga verksamheten, ta fram en framtida färdplan samt med unik spetskompetens.

Dalarna Science Park värnar om dina immateriella rättigheter och all IP stannar hos dig som upphovsmakare. Vi är anställda under strikt sekretess och behandlar all information konfidentiellt.

Steg 1 – första mötet

Vi bokar in ett första möte för att lära känna dig och ditt företag. Under det här mötet genomför vi en mål- och processkartläggning där fem strategiskt viktiga processer identifieras och som har utvecklingspotential för att öka tillväxten i ditt företag.

I mål- och processkartläggning behandlas bland annat:

  • Företagets kärnprocess och kartläggning av mål och arbetsflöden för att identifiera var din verksamhet befinner sig idag
  • Företagets resurser, vad kan effektiviseras och var finns lönsamheten

Steg 2 – coacher tillsätts

Navigator Scaleup baseras på ett coachande mentorskap. Därför matchas ditt företag och dina unika behov ihop med fyra erfarna Navigatorcoacher med expertkompetens inom områdena Ekonomikundprocess och utveckling. Coacherna kommer sedan följa dig och ditt företag under hela programmet.

Steg 3 – lär känna coacherna

I det här momentet lär du känna Navigatorcoacherna och de beskriver vad de, utifrån sina unika kompetensområden, kan bistå ditt företag med utifrån de fem strategiska mål som identifierades under det första mötet (mål- och processkartläggningen).

Steg 4 – coachträffar

Här bokar vi in de olika mötena som kommer ske under programmet tillsammans med dig och Navigatorcoacherna. Under och mellan de olika mötena följer vi kontinuerligt upp mål och processer. Utöver dessa träffar har vi på Dalarna Science Park tre individuella avstämningsmöten tillsammans med dig och ditt företag.

Vem kan delta?

Programmet riktar sig till dig som driver ett mikro- eller småbolag (upp till 49 anställda) i Dalarna. Företaget bör ha en årlig omsättning om minst 5 MSEK/år.

Just nu förbehåller sig Dalarna Science Park och Leksands Sparbank rätten att välja ut företag som passar i programmet. Till pilotomgången har fem bolag valts ut.

Vad krävs som deltagare?

  • Du är VD, ägare eller ingår i företagets ledningsgrupp
  • Du har ambitionen att växa med ditt företag

Mer information

Till den första omgången har fem företag valts ut av Leksands Sparbank. Navigator Scaleup har möjliggjorts genom finansiering från Leksands Sparbank och Vinnova.

Vill du veta mer? Kontakta David och Marianne – kontaktuppgifter hittar du längre ner – eller Leksands Sparbank.

Finansiärer


Marianne Färlin

Affärscoach

070-8397543

David Nordlund

Affärscoach

070-270 21 93