50 procent vill storsatsa på internationella relationer för ökad tillväxt – Herdins Färgverk i Falun har redan gått till handling

50 procent vill storsatsa på internationella relationer för ökad tillväxt – Herdins Färgverk i Falun har redan gått till handling

Ny innovationspanel genomförd av Dalarna Science Park

I dagarna har resultatet från årets andra Innovationspanel sammanställts. En undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Dalarna Science Park. På temat internationalisering för ökad tillväxt, har över ettusen personer i Dalarna i åldrarna 18 – 65 år besvarat frågor. Tydligt är att det finns ett starkt stöd för att Dalarna bör satsa än mer kraftfullt på att bygga internationella relationer för att stärka den regionala tillväxten. Något drygt 50 procent av de svarande anser. En av fem svarande tror däremot att det största hindret för att satsa internationellt i Dalarna idag är okunskap.

‒ Redan idag finns en stark internationell koppling till vårt regionala näringsliv. Däremot finns det utrymme för en stark förbättring. Därför får brist på kunskap aldrig vara ett hinder för att skapa tillväxt i Dalarna. Vi både kan och vill bidra till att öka kunskapen inom det regionala näringslivet om hur affärer kan växa genom expansion på internationella marknader, säger Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park.

Årets andra Innovationspanel visar även att nära 40 procent av de svarande anser att Dalarna redan är ett län med stark internationell koppling. Motiveringen sägs vara att det hållbarhetsarbete som utförs av näringslivet i Dalarna bör kunna ge regionen bättre utvecklingsmöjligheter.

‒ Det är spännande att vårt regionala näringslivs hållbarhetssatsningar uppmärksammas och ses som en styrka för framtida tillväxt. Dalarna Science Parks nyligen lanserade Industriaccelerator som ska bidra till att ta tillvara industrins restströmmar med hjälp av innovationer från världens alla hörn är precis ett sådant initiativ som kopplar såväl internationalisering som hållbarhet till framtida regionala tillväxtmöjligheter, säger Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park.

Nära 15 procent av de svarande i årets andra Innovationspanel tror att regelverk och andra nationella hinder står i vägen för internationell expansion. Att det helt enkelt är för krångligt att expandera till nya länder. Detta samtidigt som drygt tio procent anser att det är brist på ett eget internationellt nätverk som är det reella hindret. För två år sedan, 2022, visade Innovationspanelen motsvarande siffra 35 procent. Det vill säga en minskning har skett med 25 procent.

I Dalarna är det flera aktörer som aktivt tillsammans arbetar för att hjälpa Dala-företag ut i världen. Det görs inom ramen för regionens initiativ Exportarena Dalarna. Där samlas aktörer från bland annat Dalarna Science Park genom Enterprice Europe Network samt Almi och Business Sweden.

Ett av alla företag i Dalarna som redan arbetar för att öka sin export är Herdins Färgverk i Falun. Nyligen satte Herdins ett ambitiöst mål för sin internationella handel. Bolaget vill öka från dagens fem procent, till tjugo procent år 2029.

‒ Att öka vår export är ett sätt att öka omsättningen i företaget. Vi har högt uppsatt mål men vi tycker det känns rimligt. Och det finns mycket hjälp och tips att få av de aktörer i Dalarna som jobbar med frågorna, säger Per Strand, vd Herdins Färgverk.

Innovationspanelen är genomförd av Novus under perioden 23 februari – 12 mars 2024 bland 1000 personer i Dalarna i åldrarna 18-65 på uppdrag av Dalarna Science Park.