6 tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet

6 tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet

Här har vi våra sex bästa tips föra att komma igång med ditt företags hållbarhetsarbete. Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin men det kan vara en utmaning att vet i vilken ände man ska börja. Innan du sätter igång är det viktigt att ha med sig att hållbarhet brukar beskrivas som i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. Att alla tre delar är lika viktiga och behöver samspela.

1. Tid
Avsätt tid för hållbarhetsarbetet. Inhämta information från dina viktigaste intressenter och inspiration från andra i samma bransch. Titta gärna på stora företags hållbarhetsredovisningar. Hör av dig till dina viktigaste o/e största kunder (eller kanske de kunder du inte har men skulle vilja ha?) och fråga vad de anser är viktigt gällande hållbarhet.

2. Påverkan
Identifiera positiv och negativ påverkan. Identifiera var ni har er största påverkan samt vilken möjlighet ni har till inflytande. Fundera också på hur ni kan maximera den positiva påverkan och minimera den negativa. Ett sätt att visualisera ett företags påverkan när det gäller hållbarhet är att rita upp hela värdekejdan och titta på vart den största påverkan finns och var ni har inflytande.

3. Prioritera
Börja smått och låt det växa. Ta inte i för mycket i början så att det känns övermäktigt, gör en prioriteringsordning. Gör prioriteringar och börja med de områden där företaget kan skapa störst skillnad. Börja med några mål och delmål i Agenda 2030, men se till att täcka in alla tre delar; miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

4. Transparans
Att vara transparent, d v s att visa vad man gör bra, men också att vara ärlig med vilka utmaningar man står inför. Att man faktiskt är medveten om dem och agerar för förbättringar är något som blir allt vanligare och uppskattas av många.

5. Involvera
Samla medarbetarna och involvera alla i hållbarhetsarbetet. Det är viktigt att hela företaget är med på tåget.

6. Mål
Våga sätta ambitiösa mål och en vision om vad företaget vill uppnå med ert hållbarhetsarbete. Följ regelbundet upp hållbarhetsarbetet och integrera det som en naturlig del i övrig verksamhet.

 

Vill du komma vidare med ditt hållbarhetsarbetet? Vi är gärna ditt bollplank och du är välkommen att ta kontakta och boka ett möte med oss.

Boka ett möte

 

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57

Boka ett möte

<!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Vill du komma vidare med din idé, knyta nya kontakter eller hitta samarbeten i Dalarna, Sverige eller ute i världen? Du är välkommen att...

Läs mer