Dalarna Science Park besökte Leksand

Dalarna Science Park besökte Leksand

Dalarna Science Park on tour var givetvis på plats under Leksands näringslivsvecka den 6-8 mars.

Att vara närvarande ute bland Dalarnas kommuner är något vi prioriterar högt, och vi hann med att besöka både företag och kommunledning samt föreläsa om hur man skapar innovativa organisationer. 

Vi inledde dagen med att lyssna på Sofia Thunberg från Linköpings universitet som pratade om AI och robotiseringens utveckling med dess utmaningar och möjligheter. Föreläsningar som denna sätter ingång tankar som – vad betyder det här för oss? Hur behöver vi förbereda oss för att ta del av den här utvecklingen på bästa sätt? 

Då var det extra passande att Jörgen Bond från oss direkt efter Sofia föreläste om hur man skapar en innovativ organisation, något som är ett av de områden som vi kan bäst på Dalarna Science Park. 

Under Dalarna Science Park on Tour träffar vi alltid kommunledningen där målet är att förstå vilka utmaningar kommunen står inför och hur vi på Dalarna Science Park kan kugga i och stötta för att generera bästa möjliga utveckling. 

Kommundirektören Caroline Smitmanis Smids berättade om det nya näringslivsprogrammet som är under framtagning. Processen fokuserar på att lyssna in företagens behov och skapa en kunskapsgrund för framtiden. Hon betonar den stora omställningen som företagen genomgått på grund av pandemin och de fortsatta utmaningarna de står inför. 

Här ser vi att våra program som finns till för redan befintliga företag kan vara med och stärka. HIT är ett nio månader långt utvecklingsprogram där utvecklingen sker ihop med andra företag, vilket ger nya möjligheter och tillgång till nytt nätverk utöver den kunskap man får till sig via våra affärscoacher.  

Vi har också det spännande samarbetet med Leksands Sparbank som heter Navigator Scale up där fyra navigatorer med olika kompetenser kan kopplas på ett företag som behöver guidning i sin utvecklingsresa mot ett ekonomiskt hållbart företag under nya förutsättningar. 

Givetvis lyfter man här precis som på många andra platser utmaningen med att attrahera arbetskraft och inflyttare till platsen och företagen. 

– Vi vill såklart uppfattas som mer innovativa och en kommun i framkant för framtiden. Vi pratar också om hur vi kan attrahera nya branscher till kommunen, säger Sebastian Larsson, Kommunstyrelsens ordförande i Leksand.

En annan fråga är det logistikcentrum som håller på att skapas i Leksand. Bergkvist Siljan tillhör en av Europas största sågverkskoncerner och är en global leverantör av trävaror med stora behov av effektiva och hållbara logistikflöden från skogen till kunder runtom i världen. 

– Utvecklingen vi pratar om i södra Dalarna händer även här, med stora investeringar hos till exempel Bergkvist Siljan. Vi blir ett viktigt logistikcentrum där nya företag har all potential i världen att växa upp, säger Tobias Mårtensson, näringslivschef i Leksand.

Vi fick träffa många trevliga företagare och gjorde också ett företagsbesök, hos Kuggteknik där VD Daniel Svensson tog emot oss. 

Kuggteknik grundades 1964 i Stockholm, flyttade sedan till Leksand och ägs nu av Hexano Industri. De är specialister på tillverkning av små kuggdetaljer i stora volymer med hög kvalitet. Med Atlas Copco som största kund planerar de att fördubbla sin omsättning inom fem år. 

Givetvis ser man som många andra utmaningar med att rekrytera rätt typ av personal 

– Utifrån våra utmaningar ser jag att det är viktigt att kommunen planerar för attraktiva bostäder, en bra skola, vård och omsorg. Vi har en par spännande år framför oss där vi ser branscher som kommer växa vad gäller efterfrågan på kuggdetaljer, så vi planerar för att både anställa fler och att investera för framtiden, säger Daniel Svensson, VD Kuggteknik 

Spännande företag som vi önskar lycka till i framtiden. 

Vi kan ju bara reflektera över den här frågan som handlar om att rekrytera in kompetens till Dalarna, här måste vi bli tydligare i vilka möjligheter Dalarna erbjuder när det kommer till attraktiva arbetsplatser med spännande och innovativ utveckling. Det kommer vi på fortsätta jobba med under varumärken IN Dalarna, håll er uppdaterade på det via våra kanaler. 

Vi avslutar nedslaget i Leksand med att säga att det är så här vi trivs bäst, när vi får vara kuggen i maskineriet och bidra med det vi gör bäst. Exakt vad det är i Leksand kommer man återkomma om, så snart Näringslivsprogrammet är klart. Men vi fick med oss en sak, att det var självklart att man skulle ha Dalarna Innovation Days, i år igen i Leksand. Givetvis tänker vi, om man vill uppfattas som en innovativ plats så är ju det en självklarhet. Vi ses igen i Leksand, säkerligen innan vecka 43 då Dalarna Innovation Days går av stapeln, men allra senast då. 

 

På bild från vänster: Christina Sjöberg, Caroline Smitmanis Smids, Sebastian Larsson, Tobias Mårtensson och Angelica Ekholm