Dalarna topp tre inom livsmedelsinnovation i landet

I en nyligen publicerad rapport från Handelshögskolan i Jönköping och Sweden Food Arena, konstateras att innovationsgraden inom livsmedelssektorn i Dalarna är stark i en nationell jämförelse. Antal företag per län som gjort mätbara innovationer inom livsmedelsbranschen i Sverige är störst i Södermanland, Värmland och Dalarna. Resultatet visar, enligt rapporten, att innovationer inte bara ska tillskrivas storstadsområden utan sker där drivna eldsjälar finns. Dalarna Science Park arbetar sedan flera år aktivt med innovationsstöd till entreprenörer inom livsmedelssektorn. Flera företag som passerat Dalarna Science Park är idag framgångsrika livsmedelsproducenter.

Dalarnas livsmedelsstrategi är ett av regionens prioriterade områden. Dalarna Science Park är sedan 2018 en av aktörerna som har varit med att ta fram strategin och bidrar nu i genomförandet av den. Målet är att mat-produktionen i Dalarna ska öka. Detta skulle bland annat leda till en ökad självförsörjningsgrad och sysselsättning samtidigt som klimatpåverkan minskar. Dalarna Science Parks bidrag till livsmedelsinnovation gör att Dalarnas livsmedelsbransch kan få nya utvecklingsmöjligheter med nya produkter och nya samarbeten till följd.

– Det är otroligt roligt att den innovationskraft vi har inom livsmedelssektorn i Dalarna kommer så väl fram i rapporten, säger David Levrén, projektledare vid Dalarna Science Park. Vi ser att livsmedelsinnovationer generellt ofta drivs fram av entreprenörer som egentligen har sin bakgrund i andra branscher. Samarbeten mellan människor med olika kunskaper ger förutsättningar för att skapa något nytt. Resultatet i undersökningen visar också att län som har många eller stora livsmedelsproducenter inte nödvändigtvis behöver vara ett län som driver innovationsligan.

På Dalarna Science Park drivs ett arbete med att kartlägga förutsättningarna för en helt ny bransch, att utvinna protein ur insekter. Det Orsabaserade företaget Tebrito, som deltagit i Dalarna Science Parks inkubator, har varit en viktig del i arbetet för att förstå vad som behövs för att skapa för-utsättningar för en ny bransch. Tebrito har idag tio anställda och har startat upp en fabrik i Orsa för tillverkning av protein från mjölmaskar. År 2021 godkände också Livsmedelsverket proteinet som livsmedel. En av grundarna, Nils Österström är ingenjör med bakgrund i IT-branschen.

Leksands-företaget Casamancea är ett annat exempel från Dalarna Science Parks inkubator. Casamancea tillverkar vegokött av det äpple som cashewnöten växer på, en spillprodukt som vanligtvis slängs efter skörd men som nu kan tas tillvara på under varumärket Cashewmeetly. Företaget har under senaste året startat produktion i Afrika och distribution inom den svenska dagligvaruhandeln. Grundaren Linnéa Falkingers affärsidé handlar om hållbarhet och företaget sysselsätter kvinnor på den afrikanska kontinenten som nu har möjlighet till egen försörjning.

Även Borlängebaserade företaget Tångkullan med grundaren Anna Wångmar har visat på stark innovationskraft inom livsmedelssektorn. Tångkullan odlar tång på svenska västkusten, tång som sedan kan torkas och används som livsmedel för konsumtion.

– Vi planerar nu för att Dalarna Science Park ska bli ännu bättre på att stötta starka innovationer inom livsmedelssektorn. Som en Science Park är samverkan vårt viktigaste verktyg. Det gäller mellan aktörer i vår egen region men också över hela landet. Det är en absolut nödvändighet för att vi ska kunna förstärka den innovationskraft som finns hos nya och etablerade företag inom livsmedelsbranschen. Livsmedelsinnovation är ett helt avgörande område för framtiden, avslutar David Levrén.

Läs rapporten Innovation i livsmedelskedjan

 

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03