Dalarna vet vad hållbarhet betyder

Dalarna vet vad hållbarhet betyder

Sverige ligger långt fram i genomförandet av Agenda 2030, trots det måste vi öka takten i omställningen för att skapa ett hållbart samhälle. För att göra det spelar näringslivet en
central roll i genomförandet.

Det är då glädjande att vår senaste innovationspanel visar att vi i Dalarna inte ser hållbarhet som ett modeord eller att det inte enbart är synonymt med klimat- och miljöfrågor. I panelen där vi ställde frågor om hur man ser på hållbarhet, svarade hela 77 procent att de anser att det är hållbarhet som skapar förutsättningar framåt för människan, företags lönsamhet och planeten i stort. Över 50 procent anser dessutom att utvecklingen i Dalarna skulle stanna om inte ett aktivt hållbarhetsarbete genomförs.

Drygt 70 procent svarande att organisationer som idag inte prioriterar hållbarhetsarbetet saknar interna eldsjälar som driver frågorna eller att kunskapen kring hur arbetet ska genomföras inte finns. Här tror vi på Dalarna Science Park att kunskap gör skillnad. Därför satsas mycket resurser på att utbilda och utveckla företag i Dalarna kring bland annat hållbarhet.

Inom affärsutvecklingsprogrammet HIT, hållbar och innovativ omställning för tillväxt, erbjuder Dalarna Science Park företag stöd i sitt utvecklingsarbete. I programmet får företagen, utöver verktyg och stöd i sin affärsutveckling, löpande guidning för vidare utveckling och kommunikation av sitt hållbarhetsarbete.

De företag som vi samarbetar med får också möjlighet att använda verktyget “Sustainability Scale-up” där företag på ett enkelt och pedagogiskt sätt kan ringa in de hållbarhetsområden som är relevanta för dem, identifiera utvecklingsområden och dessutom formulera målsättningar och konkreta aktiviteter för att komma vidare.

Verktyget togs fram tillsammans med Vinnova och används nu runt om i hela Sverige av ett flertal organisationer. Som nästa steg i arbetet samarbetar nu Dalarna Science Park med Vinnova och ett flertal aktörer i syfte att utveckla ett gemensamt arbetssätt och mätmetoder för hållbar affärsutveckling.

Att kunskapen om att hållbarhet går att mäta är utbredd, det visar också panelresultatet. Nära 75 procent säger sig veta att det rör sig om mätning av flera olika parametrar för att säkra ett tillförlitligt resultat. Att hållbarhet inte är mätbart är det bara 2 procent av respondenterna som menar.

Vill du komma vidare med ditt hållbarhetsarbete och på så sätt utveckla ditt företag. Vi är gärna ditt bollplank och du är välkommen att ta kontakta och boka ett möte med oss.

 

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Boka ett möte

<!-- wp:paragraph --><!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Vill du komma vidare med din idé, knyta nya kontakter eller hitta samarbeten i Dalarna, Sverige eller ute i världen? Du är välkommen att...

Läs mer