Dalarnas innovationspanel

Dalarnas innovationspanel

Nu starta vi Dalarnas innovationspanel! Med hjälp av dig vill vi ta tempen på vårt län. Vart är vi på väg? Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter väntar runt hörnet?

Vår framtida tillväxt är avhängig av att vi alla samarbetar och Dalarna Science Park är väldigt nyfikna på vilka tankar du har kring vår region, vad vi bör satsa på och hur ni ser att vi ska stärka Dalarna idag och i framtiden? Vi vill veta vilka idéer som finns därute som kan bli nästa svenska exportsuccé! Vilka krafter som gömmer sig i vårt vackra landskap som kan bygga morgondagens teknologi och sätta Dalarna på världskartan? Därför startar vi nu Dalarnas innovationspanel.

Syftet med panelen är att kunna fånga svar på frågor om vår gemensamma framtid i regionen. Dalarnas innovationspanel ska bestå av alla som känner sig manade att genom sina svar bidra till en starkare och växande region. Det spelar med andra ord inte någon roll om du är student eller landshövding. Alla svar är lika viktiga.

Nedan hittar du en länk till den första omgången frågor, enkla att svara på!

Vi hoppas att vi ska få så många svar som möjligt så att vi kan utläsa trender och tendenser. Och vi lovar att som tack för din medverkan kommunicera resultatet av frågorna i väl valda kanaler. Tillsammans ska vi ta pulsen på Dalarna. Inte bara i första kvartalet utan återkommande under året och åren som kommer. Stort tack på förhand för att du tar dig tid och bidrar.

Delta i Dalarnas Innovationspanel

 

Låt oss ta pulsen på Dalarna!

Vi befinner oss i rapporternas tidevarv och siffror regnar tätt om det gångna året. Första kvartalet är en tid för pulsmätning! Inom Dalarna Science Park är det egentligen ingen skillnad....

Läs mer