Det är dags att uppgradera bilden av Dalarna!

Det är dags att uppgradera bilden av Dalarna!

Nu är vi tillbaka på jobbet med en härlig höst framför oss. Full av nya möjligheter! Innan vi gick på semester var en av höjdpunkterna att få visa upp Dalarnas framtidstro och entreprenörskraft i Almedalen. Väl tillbaka på jobbet ser vi hur Dalarna fortsätter utvecklas.

Men för att all denna utveckling ska bli möjlig behöver vi fler som etablerar sig i vårt län. Som en del i arbetet med att locka fler till vår del av landet har Dalarna Science Park inom ramen för projektet ”Attraktiv industriregion” låtit genomföra en nationell attitydundersökning bland 25-35 åringar om synen på Dalarna. Svaren vi fick ger oss många tänkvärda insikter som vi vill dela med er. En sak är säker – det är nu allas vår utmaning att bidra till en uppgraderad bild av Dalarna. Så mycket har förändrats i vårt län de senaste åren, men vi har gemensamt varit dåliga på att berätta det.

I undersökningen tillfrågades över 1000 personer i åldrarna 25-35 år, spridda över vårt land, om hur de ser på Dalarna. Glädjande är att vi kan se många positiva associationer om vårt län. Dalarna betraktas som en naturskön, öppen och välkomnande plats som bjuder på trygghet och värme. Men undersökningen bekräftar också det vi länge misstänkt ‒ de tillfrågade 25–35 åringarna inte ser Dalarna som en innovativ plats med karriärmöjligheter, inte heller som en plats med framtidstro eller som en attraktiv plats att bo på.

Öppen och välkomnande, men inga jobbmöjligheter!

När vi frågar boende utanför Dalarna så visar undersökningen att man har dålig kännedom om vilka företag som finns i Dalarna och de frågande ger oss en bottenplacering bland sju utvalda regioner avseende vilka som anses ha en stark arbetsmarknad med spännande jobbmöjligheter. Samtidigt är det just spännande jobbmöjligheter som respondenterna lyfter när vi frågar vad som skulle göra Dalarna mer attraktivt och således vara en anledning att flytta till Dalarna.

Hitachi och SSAB och är de industriföretag som kanske är mest kända ibland oss som bor i Dalarna. Hos de tillfrågade utanför Dalarna är vetskapen om vilka företag som finns i vårt län väldigt dålig. Det svar som får mest genomslag är ”vet ej”. Undersökningen visar alltså att kännedomen om karriärmöjligheter är låg.

Gunde Svan och Kalle Moraeus är de personligheter som förknippas med Dalarna. Samtidigt beskrivs Dalarna med ord som lugn, glad, varm, traditionell, naturkär, trevlig, gammal och mysig. Positiva associationer som ger oss en bra grund men som lämnar mer att önska.

Vi behöver fundera över hur vi vill bli uppfattade

När Dalarna växer så att det knakar är det viktigt att vi kan attrahera arbetskraft som möter företagens efterfrågan. För att göra det möjligt måste Dalarna kännas attraktivt ur fler aspekter än att vi är ett naturskönt län. Vi behöver attrahera processingenjörer och automationselektriker men lika viktigt blir det att vi kan fortsätta växa i näringar som exempelvis hotell- och restaurang.

Hur skapar vi attraktivitet för Dalarna utifrån ett arbetsgivarperspektiv?  Vi behöver gemensamt fundera på vilka de framtida associationerna till Dalarna bör vara. Kanske vidga bilden och tona ned knätofsar och fioler och istället lyfta fram vår tekniska utveckling, entreprenörskap och innovation. Tillsammans med företag som till exempel Hitachi, SSAB och Northvolt som går före i den gröna omställningen kan vi skapa en ny attraktiv bild av Dalarna.

Läs undersökningen du också!

Attitydundersökning Dalarna 2022

/Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park

Här kan du läsa om arbetet i projektet Attraktiv Industriregion