En gränslös källa till näring och utveckling

En gränslös källa till näring och utveckling

Trägen vinner. Med handlingskraft, mod, passion och övertygelse har Tebrito tagit kliv in i en marknad som kan spränga alla gränser. Vi kan därmed konstatera att ytterligare ett framgångsrikt företag känner sig redo att lämna Dalarnas Science Parks inkubatorprogram.
– Det har varit ett lagarbete, säger Nils Österström, jag är tacksam för allt ovärderligt stöd vi har fått på vägen.

Tanken föddes för exakt tio år sedan, om hur insekter med sina höga proteinvärden skulle kunna accepteras som en osynlig ingrediens i människans basföda. Då en vild tanke, idag en dröm som håller på att gå i uppfyllelse.

Tebrito är idag ett företag, med säte i Orsa, som producerar mjölmask till mat och foder. Restprodukten kan även säljas som högoktanigt gödsel. Men det stannar inte där. Företaget jobbar även med ett proteinmjöl för framtiden (mjölmask malt till ett vitt pulver utan smak), bestående av en proteinhalt så hög som 88 procent. Det gör produkten högintressant på global basis, för fler och större användningsområden, kopplat till människa, mat och näring. Med en beräknad världspopulation på cirka 9-10 miljarder år 2050 spås efterfrågan på proteiner att öka med 60 procent.

Även ur ett hållbarhetsperspektiv kan mjölmasken göra stor skillnad, som ett alternativ till havsfiske och köttproduktion. Därtill kan produktionen automatiseras i hög grad på små ytor, och den kräver betydligt mindre vattenmängd och naturresurser.

Den stora frågan på vägen har hela tiden varit om produkten skulle godkännas av Livsmedelsverket. 2018 kom ett negativt beslut, som Livsmedelverket ändrade efter en dom i Europadomstolen 2020. Idag är dörren öppnad och Tebrito har blivit ett godkänt livsmedelsföretag på marknaden.

Nils Österström beskriver våren 2022 som ett förstadium till något betydligt större.
– Än så länge är det bara provkök som använder produkten, för att ta reda på hur den bäst kan integreras. Samtidigt lägger vi just nu marknads- och försäljningsplaner för att kunna möta den enorma efterfrågan som kan vänta bakom hörnet. Vi vill kunna vara med när det händer, och är medvetna om att det kan behövas fler fabriker. Man pratar om en internationell livsmedelskris, som underblåsts av kriget i Ukraina. Vi behöver öka vår självförsörjningsgrad av mat och foder i världen. Vi sitter på en lösning som kan göra stor skillnad.

En resa – tusen möjligheter

Nils ser tillbaka på tiden när han jobbade på ett IT-företag i länet, hur han sa upp sig och vågade satsa på en idé så unik att intressenterna och investerarna idag, många år efter, nästan står i kö för att få vara med på olika sätt, genom riskkapital och samarbeten. Och den nya fabriken i Orsa där tio personer arbetar, ja den har idag skalats upp till 2 000 kvadratmeter med kapacitet att producera 200 ton per år.

I backspegeln ser vi ett viktigt genombrott 2016 när hans företag i en Vinnova-tävling utsågs till ett av femton företag som fick motta en halv miljon kronor för att utveckla sin företagsidé, samt att man därtill var ett av fem företag som tilldelades ytterligare en halv miljon i den fortsatta driftsättningen av verksamheten. Andra tidiga milstolpar var kontakten med Almi Företagspartner och inte minst Dalarna Science Park och inkubatorprogrammet som man blev en del av 2016. Tidigare under denna vår, den 11 mars, gjorde Tebrito en exit ur inkubatorn, efter sex år av samarbete.
– Dalarna Science Park har betytt jättemycket för mig, jag startade något nytt, utan erfarenheter, i en helt ny bransch. Jag har fått ett legalt stöd, support och nätverk. Det kan annars vara lätt att gå bort sig i ett tidigt skede.

Jörgen Bond har haft förmånen att vara coach åt Tebrito i inkubatorprogrammet. Han är inte sen att hylla Nils och det team som tillsammans är på väg att lyfta mot oanade höjder.
– Jag är mycket imponerad av deras beslutsamhet, mod och passion, hur de envist jobbat vidare mot ett långsiktigt mål. Teamet har varit viktigt, likaså tajmingen. Och de har därtill byggt en hållbar affärsmodell som genererat kapital, samarbeten och nya nätverk. Det här är en verksamhet och affärsidé som är större än de flesta förstår.

Nils konstaterar att det finns en bra grogrund för utveckling i Dalarna.
– Jag upplever att det kan vara en hårfin skillnad mellan att vara en framgångsrik entreprenör till att inte vara det. Dalarna har en fördel i närheten till kompetens och nätverk, allt finns tillgängligt, och det finns en öppenhet till nya idéer.

Nils får också kommentera det faktum att Dalarna på kort tid fått fram två framgångsrika aktörer inom livsmedel – Tebrito och Cashewmeetly med sitt omtalade vegokött – båda med oändliga möjligheter på en internationell marknad.
– Innovation och entreprenörskap är olika saker för mig, men jag konstatera att det finns en mentalitet och samarbetsvilja i Dalarna som spelar en viktig roll i sammanhanget.

Nils har flera tips och råd som han vill lyfta för dem som är i färd med att förverkliga en idé och dröm

  • Det handlar om att kasta sig in i en idé om man känner att den har potential och fungera. Man måste spänna bågen och våga, även om man kan känna en osäkerhet och rädsla.
  • Även om man gör något innovativt behöver det inte betyda att man måste upptäcka allt på nytt.
  • Tro inte att allt går att göra själv, i synnerhet om du inte drivit företag tidigare, så har det varit för mig. Du behöver ett team för att lyckas. Och älska resan, det är inte bara målet allt handlar om. Och att sen leva med ett entreprenörskap har många fördelar där man känner att man hela tiden kan utvecklas.

Jörgen Bond

Affärscoach

073-920 03 60

Prata affärsidé

<span data-contrast="none">Hos oss på Dalarna Science Park finns Dalarnas enda företagsinkubator. Hit kommer entreprenörer från hela regionen och förbereder sina startup-bolag för att ta affärsidéer ut i världen till kunder...

Läs mer