En ny samlad kraft ska gynna den industriella omställningen

En ny samlad kraft ska gynna den industriella omställningen

Industrinäringen är den enskilt viktigaste näringen i Dalarna, en motor för hela samhället. Parallellt med nya siffror som pekar uppåt för branschen startas nu ett nytt gränsöverskridande samarbete med närliggande län, för att möta morgondagens konkurrens och utmaningar.
– Vi vill stärka vår position i en tid av industriell omställning, säger Angelica Ekholm, VD Dalarna Science Park. Vi behöver kavla upp ärmarna med målet att tydligare visa på Dalarnas position och accelerera inför framtiden.

Dalarna är ett viktigt exportlän för Sverige. Aktuell statistik från Tillväxtverket i januari visar dessutom att Dalarnas län hade Sveriges högsta produktionsindexet, kvartal tre 2021.
– Det är oerhört glädjande att konstatera, och ska ses i ljuset av en tuff nedläggning av Kvarnsvedens pappersbruk och den allmänna komponentbrist som funnits i branschen, säger Bosse Lilja, VD på IUC Dalarna AB. IUC är en regional organisation inom IUC Sverige som vill främja den industriella utvecklingen och konkurrenskraften hos små och medelstora företag, med ambitionen att nya jobb skapas, effektivare organisationer byggs upp och nya verksamheter ser dagens ljus.

För industrimarken på Kvarnsvedens pappersbruk väntar en ny framtid, och intresset för etableringar på platsen är stor.
– I totalen har vi fantastisk utgångspunkt för industrin i Dalarna, säger Angelica Ekholm, inte undra på att man har förhoppningar om både tillväxt och utveckling. Industrin fungerar som en oerhört viktig samhällsbärare.

Samtidigt står industribranschen inför ett antal större, betydande utmaningar, i linje med hur det ser ut i stora delar av Europa. Det handlar om nya och avgörande förhållningssätt till digitalisering, automation, grön omställning av produkter och tjänster och globalisering, med mera. Kort sagt stora anpassningar inom både utbud av produkter och förmågor för att fortsatt kunna visa en konkurrenskraft på marknaden.

För att kunna skapa bättre förutsättningar för industrin har nu Dalarna, Gävleborg och Värmland (norra Mellansverige) krokat arm för att tillsammans under namnet Focus Industry kraftsamla kring utvecklingen. I norra Mellansverige omsluter industrin cirka 53 000 anställda vid mer än 5 600 arbetsplatser och industrin generar intäkter på totalt 203 miljarder1. Adderar man det som industrin bidrar till vad gäller kringtjänster som transport, IT och övriga företagstjänster generar branschen i norra Mellansverige 7,4 miljarder i skatteintäkter till kommunerna, 3,9 miljarder till regionerna och 17,1 miljarder till staten, vilket ger totalt strax under 28,4 miljarder i skatteintäkter till samhället2.

– Vår välfärd bygger på att människor har ett arbete att gå till, och där är industrin otroligt viktig. Det är bra att vi lär av varandra i norra Mellansverige. Vi har ett gemensamt problem med kompetensförsörjningen, och det behövs handlingskraft på området, inte minst då konkurrensen ökar, även nationellt, som i Norrland där man investerar nu. Det är tillsammans vi blir starka. Givetvis är omställningsfrågan oerhört viktig och kopplad till de globala och EU-mål som finns. Då är det fantastiskt bra att vi i det här projektet kan stötta, och tillsammans med berörd bransch skapa bättre förutsättningar för kommande generationer. Samarbete är vägen framåt, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden vid Region Dalarna.

I samarbetet kommer nu IUC Dalarna, tillsammans med IUC bolagen i Värmland och Gävleborg, att rikta in sig på strategisk och systematisk utveckling till de allra minsta aktörerna.

– Det är mycket positivt att vi nu ser ett samarbete över länsgränserna, det är en nödvändighet. Norra Mellansverige är sammantaget en väldigt liten region ändå, sett ur ett europeiskt perspektiv. Vi behöver jobba med innovation och utveckling på nya sätt, där vi kan se synergier och gemensamma utmaningar. Det är så vi successivt kan bli starkare, säger Bosse Lilja.

Det är Dalarna Science Park som kommer ta sig an de mest innovationsmogna i regionen ihop med aktörer som Paper Province i Värmland, Sustainable Steel Region i Dalarna, Sandbacka Science Park och Propell i Gävleborg.

Angelica Ekholm och Bosse Lilja är överens om nyttan och möjligheterna som nu skapas.
– Vi ser fram emot att tillsammans axla rollen och vara en sammanhållande kraft för de organisationer som ska samverka för näringslivet i detta arbete. Att få jobba med industrins tillväxtfrågor rimmar bra med den allmänna målbild vi gemensamt har, att jobba för attraktivitet, tillväxt och utveckling i Dalarna.

1. SCB, 2019
2. Källa Samhällsekonomisk kalkyl, ITA Utveckling 2020, IUC Dalarna AB