En stor andel åldrande befolkning ses som Dalarnas största samhällsutmaning

En stor andel åldrande befolkning ses som Dalarnas största samhällsutmaning

Ny innovationspanel genomförd av Dalarna Science Park

En stor andel åldrande befolkning ses som Dalarnas största samhällsutmaning – men räddningen ligger i ökat samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

I dagarna har resultatet från årets första Innovationspanel sammanställts. En undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Dalarna Science Park. På temat samhällsutmaningar och innovation har över tusen personer i Dalarna i åldrarna 18 – 65 år besvarat frågor. Tydligt är att Dalarnas åldrande befolkning ses som den största samhällsutmaningen tillsammans med en potentiellt försvagad ekonomi inom kommuner och region. Samtidigt finns en stark tilltro till att innovationskraften är hög i Dalarna och att samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor borgar för att de utmaningar som finns i regionen kan övervinnas och tillväxten öka.

När boendes i Dalarna får frågor om att lista vilka samhällsutmaningar de ser som störst i regionen är det den åldrande befolkningen och brist på offentliga medel som listas högst. Brist på energikällor, turism och utbildning ligger i botten vilket betyder att i Dalarna anses dessa områden vara väl tillvaratagna. Däremot ses klimatfrågan, arbetslöshet och väg- och tågförbindelser som de näst viktigaste samhällsutmaningarna. Väg- och tågförbindelser nämns specifikt av boende i norra Dalarna.

Föga förvånande blir svaret på frågan inom vilket område som innovation ses ha störst påverkan och inflytande för att lösa Dalarnas samhällsutmaningar; hälso- och sjukvård. Där ses samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor som nyckeln till framgång. Vilket tolkas som svar på ett behov att lösa just den största samhällsutmaningen.

‒ Årets första Innovationspanel pekar på både synliga problem och möjliga lösningar. Det känns oerhört positivt att samarbeten mellan olika sektorer, mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, rankas så högt. Det är precis där, i skärningspunkten mellan dessa sektorer, som innovationer har möjlighet att snabbare kunna nyttiggöras och komma samhället till del. Det är vad vi arbetar med varje dag, säger Angelica Ekholm, VD, Dalarna Science Park.

Under torsdagen den 21 mars genomförde Dalarna Science Park ett seminarium, inom ramen för seminarieserien Dalarna Talks, på temat innovation. Seminariet lockade 160 deltagare både på plats och digitalt. En av talarna var regiondirektören i Region Dalarna Anna Thörn.

‒ Dalarna har givetvis utmaningar men är en region som har fin potential att gå från ord till handling. Jag är stolt över de gränsöverskridande samarbeten som sker här för att vi tillsammans ska lösa de knutar som kan stå i vägen för en stärkt framtid, säger Anna Thörn.

Innovationspanelen är genomförd av Novus under perioden 23 februari till 12 mars 2024 bland 1000 personer i Dalarna i åldrarna 18-65.