Gealtan hittade nya marknader med EEN

Gealtan hittade nya marknader med EEN

Gealtan AB grundades år 1994 och ägs av renskötaren Benny Jonsson i Idre. Benny har varit verksam sedan 1980 och försett svenska och utländska kunder med renskinn av hög kvalitet. Genom kontakt med Enterprise Europe Network i Dalarna har de tagit sig in på den kinesiska marknaden.

Affärsidén baserar sig huvudsakligen på att köpa in råa hudar som skickas till garveri för garvning. När de kommer tillbaka klassificerar Benny dem och en del behandlas pensalför att bli vattenavvisande och andra blir råmaterial för olika hantverk. Många skinn används som prydnadsskinn eller för olika utomhusaktiviteter och eftersom pälsstråna är ihåliga och luftfyllda är skinnen mycket varma.

Ridsporten är också en stor marknad. Benny säljer mycket skinn inom ridsporten där de används som vojlock. Här är det luftfyllda pälsstråna en fördel eftersom de skapar en isolerande och fenomenal tryckavjämnande effekt. Vojlocken av renskinn är underbart mjuk mot hästen, värmer och skyddar hästens hud samt fuktavvisande och förhindrar skav.

Stor efterfrågan av renhudar

Benny har exporterat renhudar till olika länder i runt 20 – 25 år. Framför allt till Norge och Europas alpområden – Schweiz, Frankrike, Österrike och Tyskland. De senaste åren har hudarna även nått USA och Japan. Här har Benny samarbetat med en firma i Dalarna som köper skinnen och i sin tur exporterar en del av dem utanför Europa.

Via kontakt med EEN startades export upp till Kina

När Benny söktes upp av en kinesisk agent som var intresserad av att köpa in hudar tog han kontakt med Enterprise Europe Network (EEN) på Dalarna Science Park. Kina var en ny marknad för företaget. Han hade hört att de hade bra kontakter i Kina och fick träffade en internationell rådgivare. Benny fick då kostnadsfri rådgivning gällande exportprocesser, bakgrundskoll samt avtalsförhandling och nu finns renhudarna på plats till försäljning i Kina.

Råvarans begränsning är en utmaning

Efterfrågan är större än tillgången eftersom det slaktas väldigt få renar i Sverige varje år. Eftersom man följer rennäringens säsonger och respekterar antalet slaktfärdiga renar så sker slakten endast några få dagar per år. Genom bra samarbeten och avtal med bland annat Idre Samebys slakteri kan Gealtan ändå med ca ett års framförhållning och ta emot större ordrar från sina kunder.

Ett sätt att växa företaget har varit att jobba med export, vilket har ökat omsättningen eftersom Gealtan AB nått flera marknader. Exportarbetet har lönat sig och exempelvis exporterar de 30% mer till Japan i år än förra året.

Ett tips från Benny när man vill växa trots begränsad tillgång på produkten är att styra upp affären med pris. Har du en kvalitetsprodukt kan du tjäna mer på samma volym. Dock är balansgången hårfin och du kan förlora kunder om du inte är försiktig. Men fördelen med att exportera är att det är lättare att ta ut ett högre pris om varan är tillräckligt exklusiv.

Fakta om Gealtan

Företag: Gealtan AB
Företagsidé: Försäljning av renskinn
Säte: Foskros, Dalarna
Omsättning: 3,7 miljoner (2022)
Antal anställda: 1
Exportmarknad: Europa, USA, Japan och Kina

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46