Hur gör man en industristad klimatneutral?

Hur gör man en industristad klimatneutral?

Hur gör man en industristad som Borlänge klimatneutral? Den frågan ska nu ett innovationsteam bestående av näringsliv, organisationer och föreningar hitta nya innovativa lösningar på. Innovationsteamet i Borlänge kommer att ledas av Ann-Louise Larsson och Anna Torsgården på Dalarna Science Park.  

Arbetet är en del av Klimatneutrala Borlänge 2030 och Borlänges medverkan i Viable Cities där företag och organisationer, tillsammans med kommunen och kommunala bolag, ingått ett partnerskap för att Borlänge ska bli klimatneutralt till 2030. Nu ska man gå före och hitta nya innovativa lösningar för att påskynda klimatomställningen.

Dalarna Science Park kommer att leda den del av projektet som handlar om innovationer, där ett team gemensamt ska ta fram nya lösningar och förslag på hur Borlänges klimatpåverkan kan minska. I innovationsteamet finns representanter från Borlänge kommun, Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, 2047 Science Center, SSAB, IKEA, IK Brage, Tunabyggen, Hushagen, Maserfrakt, Din Bil och Rolf Ericsson Bil. 

Innovationsteamet kommer tillsammans att identifiera de största gemensamma och egna klimatutmaningarna för Borlänge och utifrån dessa kommer vi arbeta fram lösningar och förslag som ska ta Borlänge till klimatneutralitet. De idéer som kommer fram ska vara insatser och aktiviteter som tar oss mot klimatneutralitet och minst tre satsningar ska testats, implementerats och utvärderats innan 2024, berättar Anna Torsgården, projektledare på Dalarnas Science Park.    

Den 11:e april samlades teamet på Dalarnas Science Park för ett första uppstartsmöte för att börja arbetet.  

– Vi från Dalarna Science Park tycker det är det är viktigt att jobba i innovationsprocesser tillsammans med näringsliv, organisationer och föreningar för att bidra till ett klimatneutralt Borlänge. Det är när deltagare möts från flera branscher med olika erfarenheter och kunskaper, som nya tankar skapas vilket leder fram till nya innovativa lösningar, säger Ann-Louise Larsson projektledare på Dalarnas Science Park.    

Läs mer om arbetet med Klimatneutrala Borlänge 2030

Anna Torsgården

Projektledare och hållbarhetsstrateg

070-577 99 57

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92