Innovation är helt avgörande för tillväxt i Dalarna

Innovation är helt avgörande för tillväxt i Dalarna

För oss är det viktigt att ta pulsen på Dalarna, det gör vi i möten med företag och organisationer. Vi genomför också en digital undersökning, Innovationspanelen, där verksamma i regionen får svara på frågor om innovation, hållbarhet och internationalisering.

Nu senast ställde vi en fråga om vilka branscher som ses som Dalarnas innovationsbranscher idag och i framtiden. Det var jämnt i toppen och enligt respondenterna är det idag livsmedelsindustrin (27 %) som visar på starkast innovationskraft tätt följt av turism (25 %). På tredje plats anser de svarande att industrin (23 %) kommer.

Resultatet är ingen vetenskaplig sanning men det ger oss en indikation på hur verksamma i Dalarna ser på regionala tillväxtmöjligheter idag och det mest intressanta är att samma fråga kring framtiden ger andra svar. Även här var det jämnt i toppen. Den bransch som angavs kunna påvisa störst innovation i framtiden är industrin (25 %). Turism ligger kvar på en andra plats (24 %) medan tredjeplatsen om vilken bransch som kommer att kunna påvisa störst innovationskraft tagits över av el och energi.

Siffrorna kring vilka branscher som i framtiden förutspås ha störst innovationskraft skiljer sig marginellt åt från respondenternas syn idag. Det som är intressant är att branscherna förändras och industrin antas kunna återta en stark ställning i Dalarna. Vi kan bara gissa att Northvolts nyligen kommunicerade etablering av en ny anläggning i Borlänge samt Hitachi Energys satsningar bidragit till att ändra bilden och sätta ljuset på industrin som framtidsbransch. Det är glädjande för Dalarna.

Innovationspanelen innehöll också frågor om hur innovationer skiljer sig åt idag jämfört med för 50 år sedan. 44 procent av respondenterna menar att innovationer föds efter marknadens behov och dessa behov speglar den tid vi verkar i. 31 procent av de svarande säger att de tror att digitaliseringen påverkar dagens innovationer i större utsträckning än något annat tidigare i historien.

Vi ser att det finns en stark tro på innovationens kraft i Dalarna, en fjärdedel av de svarande anser att den är starkare i Dalarna än i andra delar av Sverige. Vi inser att det är viktigt! Hela 99 procent av de svarande i panelen anser att innovation är helt avgörande för tillväxt i Dalarna.

Innovationer engagerar och innovationer är nödvändiga för ett växande och levande samhälle, därför är det viktigt att vi säkrar att idéer som föds i Dalarna också kan omvandlas till företag här som får hela regionen att växa. Vi välkomnar start-ups till vår företagsinkubator, och vi stöttar befintliga företag med innovationsprocesser. Vi har också möjlighet till finansiering av nya idéer via DalaCapital och Tregion Invest. För mer information besök: dalarnasciencepark.se/foretagsutveckling/finansiering/

Är ditt företag eller något företag du känner till i behov av stöttning med innovation, hållbarhet eller internationalisering, kontakta oss på Dalarna Science Park!