Innovation som flyttar gränser

Innovation som flyttar gränser

Dalarna Science Park och Visit Dalarna samarbetar för att genera tillväxt och bryta ny mark. Fokusområdet är upplevelsetjänster riktade mot besöksnäringen via gamifiering eller spelifiering.
– Vi har redan sett fina resultat i de företag som deltagit i innovationsprocessen, där nya gamifierade tjänsteprodukter har utvecklats, säger Victoria Ställberg, chef Företagsutveckling, Dalarna Science Park. Vi kan se en hävstångseffekt för en hel bransch och region, och som i nästa fas kan sprida sig vidare inom besöksnäringen och skapa en attraktionskraft nationellt.

Dalarna är Sveriges fjärde största besöksregion med en vision om att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination. Visit Dalarna är det destinationsbolag som har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna för att locka hit fler turister.

– Åren 2015-16 startade vi en process med fokus på utveckling av besökarens digitala upplevelse, eftersom vi förstod hur viktig, för att inte säga avgörande den skulle bli i framtiden, säger Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna.

Ur behovet av att skapa nya innovativa affärsmöjligheter med den nya avancerade verkligheten där digitala lösningar och upplevelser är framtiden, skapades det nya samarbetet. I Dalarna finns digitala teknikbolag i framkant, Tension och PlaygroundSquad som är Sveriges äldsta spelutvecklingsutbildning och Dalarna Science Park som är vana vid att driva innovationsprocesser. Som extern aktör har även Kairos Future bidragit med trend- och omvärldsanalyser med mera.

Digitala lösningar som förstärker upplevelsen

Med start under 2020 och sen accelererande under 2021 har en innovationsresa startat i syfte att tänja på de digitala gränserna vi är vana vid. Samarbetet har som syfte att genom gamifiering av upplevelser både före, under och efter ett besök i Dalarna, förstärka upplevelsen och öka tillgänglighet av Dalarnas utbud, vilket leder till högre efterfrågan både på den nationella och den internationella marknaden. På så vis bygger man relation på ett vidare plan och driver affären framåt.

Gamifiering är ett nyord som beskriver hur man kopplar ihop de mekanismer som förekommer inom spelutvecklingen med en uppgift i syfte att förstärka upplevelsen.

Deltagare i innovationsprocessen är ett antal företag med sin bas inom evenemangsvärlden i Dalarna och kända besöksmål vars anläggningar eller aktiviteter är drivande motorer i Dalarnas besöksnäring. Ett exempel är Carl Larsson-gården som nu mejslat ut en digital framtidsresa där innovativ teknik kan ge konst- och kulturintresserade runt om i världen en unik möjlighet att få en guidad visning av gården i Sundborn.

– Vem som helst, var som helst, kan ta del historien och vandra i Carl Larssons fotspår, säger Lotta Magnusson. Med tekniken bygger besöksmålet relationer på nya nivåer med gästerna före, under och efter besöket.  Den nya applikationen driver också ett intresse för dem som väljer att följa Carl Larsson-gården på distans. Det handlar även om en tillgänglighetsanpassning som öppnar upp på ett fantastiskt sätt och skapar möjligheter. Det blir så tydligt var en kundresa kan börja och vad man kan göra för att bygga relationer och varumärke, fortsätter Lotta Magnusson.

Dalarna Science Park, som hela Dalarnas innovationsarena, har kommit att få en nyckelroll, inte minst i processarbetet med de inblandade företagen. Under innovationsprocessen, som bland annat omfattar en 32 timmars aktivitet, har olika nya idéer kreerats med hjälp av processledning och spetskompetenser. Samtliga deltagande företag har nu genomgått en förflyttning och är inne i en konkret, operativ fas.

– Alla möten i processerna, engagemanget och kompetenser som mixats har lett till nytänkande i företagen, med nya innovativa lösningar som har förutsättningar att lyfta besöksnäringen till en ny nivå. Utöver det fina resultatet av processen i sig, ser vi att upplägget är skalbart, något som kan skapa värde för andra destinationsbolag i Sverige, säger Victoria Ställberg

Victoria Ställberg

Chef Företagsutveckling

070-671 04 51