Innovationer för ett hållbart Dalarna

Innovationer för ett hållbart Dalarna

2023 var på många sätt ett fantastiskt år för Dalarna Science Park. Vi genomförde ett flertal framåtriktade aktiviteter för att skapa nya möjligheter för Dalarnas
fortsatta tillväxt. Nu tar vi nästa steg för att ytterligare lyfta regionens företag med fokus på innovation, hållbarhet och internationalisering.

Dalarna Science Parks huvuduppdrag är att verka som hela Dalarnas innovationsarena. Dagligen hjälper vi nytänkande företag att växa och vi är en självklar mötespunkt för hela regionens innovationskraft. Under 2023 fortsatte det framgångsrika arbetet med bland annat vår företagsinkubator där vi stöttar startups att nå både en snabb och långsiktig framgång på marknaden. Jag noterar med glädje att de bolag som hittills genomgått inkubatorprogrammet tillsammans omsatte över en miljard kronor under 2022. En imponerande siffra som verkligen belyser att framgång kan skapas genom regional stöttning där det finns utrymme för att samarbeta, lära av varandra och att våga satsa.

Imponerad av kunskapen och den starka viljan

Dalarna Innovation Days genomfördes för första gången av Dalarna Science Park under fyra dagar i oktober och blev en stor succé. Syftet med arrangemanget är att främja innovation, entreprenörskap och öka kunskapen om hållbarhet i Dalarna. Jag kan konstatera att det finns en imponerande kunskap i Dalarna och en stark vilja att öka innovationsgraden. Dagarna samlade cirka 1 500 deltagare till de 22 specialkomponerade programpunkterna i Borlänge, Falun och Leksand samt online. Programmet var fyllt av matnyttig ny kunskap, inspirerande paneldiskussioner och internationella gästföreläsare. Dalarna Innovation Days kommer att bli ett årligen återkommande arrangemang där människor kan mötas för att inspireras och skapa nya idéer för hela Dalarnas utveckling.

”Framtidens vinnare blir den som förstår betydelsen av samarbete, lära av varandra och vågar satsa”

Vi måste berätta för omvärlden

Med det egna konceptet Dalarna Talks var Dalarna Science Park även i år på plats i Almedalen i slutet av juni. Det ligger helt i linje med vår ambition att på en större arena, mer offensivt prata om den fantastiska utveckling som sker i vår region. Dalarna är Sveriges nästa tillväxtregion och vi behöver därför modiga initiativ för att svara upp mot den utvecklingen. Vi vill helt enkelt bli ännu bättre på att kommunicera vår potential till omvärlden och så nya frön inför framtiden tillsammans med såväl nationella som internationella samarbetspartners. Med nyfikna åhörare och regionala representanter på plats i Visby fyllde vi vårt tält vid paneldebatten ”Dags att börja prata om Dalarna – Sveriges nästa tillväxtregion”. När jag lämnade Gotland efter några intensiva dagar, så var min känsla att vi faktiskt åstadkommit något riktigt viktigt tillsammans för Dalarnas fortsatta tillväxt. Det är tillsammans som vi skapar den framtid vi får!

24 timmar att hitta lösningar på företagens utmaningar

Just samarbete är A och O för Dalarna Science Park. Ett bra exempel på hur vi förbättrar innovationsutbytet över generationsgränserna är vår samverkan med Högskolan Dalarna. Här är målet att identifiera och tillvarata ny kunskap och innovativa idéer från såväl akademi och forskning som enskilda individer. Under året genomförde vi tillsammans med Högskolan Dalarna tävlingen 24h Innovation Challenge som är en idétävling där högskolestudenter under 24 timmar ska hitta lösningar på konkreta utmaningar för verkliga företag i Dalarna. Årets uppdragsgivare var Hitachi Energy som önskade innovativa lösningar på hur bolaget ska lyckas attrahera och rekrytera 1 000 ingenjörer till Ludvika. Det segrande bidraget bestod av en digital social plattform som kan fungera såväl som motor i rekryteringen som utbildningsportal. 24h Innovation Challenge är ett mycket positivt initiativ där näringsliv, akademi och offentligt finansierade främjare samverkar för att stärka Dalarnas innovationskraft.

Innovationsrapport 2023 som du kan läsa här på webben, bygger på den digitala undersökning – Innovationspanelen – som Dalarna Science Park gör årligen bland aktörer i Dalarna. Under 2023 genomförde vi Innovationspanelen tre gånger med olika teman; innovation, hållbarhet och internationalisering. Innovationsrapporten 2023 summerar resultaten av dessa och ger exempel på initiativ, projekt och program som genomförts. Allt för att stötta Dalarnas näringsliv på bästa möjliga sätt. Med en nära dialog med omvärlden ser jag mycket positivt på framtiden, där Dalarna Science Park blir en fortsatt viktig möjliggörare för innovation i ett hållbart Dalarna.

Att vi lever i en föränderlig värld, tror jag att de flesta vant sig vid. Men som en konsekvens av det ökar företagens behov i regionen av stöttning inom innovation, hållbarhet och internationalisering – exakt det som är Dalarna Science Parks fokusområden. Jag ser därför med spänning fram emot vårt fortsatta arbete för att säkra en fortsatt positiv tillväxt i Dalarna.

Avslutningsvis vill jag tacka alla underbara människor i Dalarna som gjort 2023 till ett så fantastiskt år. Ingen nämnd – ingen glömd. Framför allt vill jag tacka alla otroligt duktiga medarbetare på Dalarna Science Park. Det är ni som gjort det möjligt!

Angelica Ekholm,
vd Dalarna Science Park

Innovationsrapport 2023

Det här är en artikel från Dalarna Science Parks Innovationsrapport 2023.

Läs hela Innovationsrapporten 2023