Innovativa Dalarna

Innovativa Dalarna

Dalarna Science Park bedriver projekt inom flera verksamhetsområden som syftar till att främja innovationskraften och entreprenörskapet i Dalarna. Det innebär bland annat att Dalarna Science Park löpande genomför aktiviteter som syftar till att hitta smarta och bärkraftiga affärsidéer bland dalfolket.

Idétävlingar

Affärsidéer som kan vara grunden till företag som bidrar till Dalarnas framtida tillväxt kan komma från många olika håll. För att hitta dessa potentiella entreprenörer arrangerar Dalarna Science Park ett antal initiativ. Ett exempel på en sådan aktivitet är idétävlingen ”Jag har en idé”, som genomfördes för första gången i år. Bakom arrangemanget stod Dalarna Science Park i samarbete med Sparbanksstiftelsen Dalarna och NyföretagarCentrum. Syftet med tävlingen är att främja entreprenörskap och innovation. Årets vinnare presenterade alla affärsidéer som löser stora samhällsproblem. Idéerna bedöms alla ha en internationell potential.

En miljard skäl

Andra sätt som Dalarna Science Park använder för att säkra framtida regional tillväxt är att plocka in bolag i inkubatorn. Där får bolag i strukturerad form, under både ledning och coaching, möjlighet att utveckla sin affärsidé i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart företag. När bolagen i inkubatorn gör sin exit anses de vara flygfärdiga. Bolagen ska kunna stå på egna ben och fortsätta bygga sitt företag vidare. Dalarna Science Parks inkubator är idag den enda i Dalarna. Sedan inkubatorn startades 2004 har sammanlagt 169 företag gjort exit. Flertalet av dessa företag är idag högst välmående och fortsatt verksamma i Dalarna. År 2022 omsatte dessa inkubatorbolag, både de som gjort exit och de nuvarande, sammanlagt 1 miljard svenska kronor. En imponerande summa som visar på vikten av regionala insatser för att fånga den regionala entreprenörskraften. Dessutom bidrog dessa inkubatorbolag med sammanlagt 200 MSEK till svenska staten i skatteintäkter samma år.

Nytta för redan befintliga

Dalarna Science Park bedriver även verksamhet som syftar till att få befintliga bolag i Dalarna att växa. Detta görs inom ramen för olika program som bolag får ansöka om att delta i. Det kan handla om att stötta i utvecklandet av befintliga affärsidéer, ställa om till en digitaliserad värld eller göra affären grönare. Oberoende av utmaning får ett antaget bolag hjälp med vägledning och handledning samt även möjlighet att hitta nya samarbetspartners i andra befintliga bolag. Dalarna Science Park blir därmed en möjliggörare för många bolag att inte bara hänga med i utvecklingen utan även långsiktigt stärka sin affär vilket gagnar tillväxten i hela Dalarna.

Innovationsrapport 2023

Det här är en artikel från Dalarna Science Parks Innovationsrapport 2023.

Läs hela Innovationsrapporten 2023