Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Dalarna Science Park

Ny arena för affärsänglar ska lyfta startups utanför storstäderna

Nybildade ängelinvesterarbolaget Tregion Startup Invest matchar privata investerare med de mest lovande affärsidéerna i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Bakom satsningen står Dalarna Science Park tillsammans med Movexum och BizMaker.

Läs mer

Innovation som flyttar gränser

Dalarna Science Park och Visit Dalarna samarbetar för att genera tillväxt och bryta ny mark. Fokusområdet är upplevelsetjänster riktade mot besöksnäringen via gamifiering eller spelifiering. – Vi har redan sett fina resultat i de företag som deltagit i innovationsprocessen, där nya gamifierade tjänsteprodukter har utvecklats, säger Victoria Ställberg, chef Företagsutveckling, Dalarna Science Park. Vi kan se en hävstångseffekt för en hel bransch och region, och som i nästa fas kan ...

Läs mer

Åforsk entreprenörsstipendium

Nu kan entreprenörer från hela Sverige söka ÅForsk Entreprenörsstipendium, som delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns under Sveriges Innovationsriksdag under våren 2022 och tilldelas 200 000 kr vardera.

Läs mer

Fler jobb, ökad tillväxt och ny kompetens blir resultatet av ökad internationalisering

Sammanställning av Dalarna Science Parks tredje digitala Innovationspanel har nu genomförts. Panelen, som publicerades i slutet av november, fokuserade framför allt på synen på Dalarnas internationaliseringsarbete. Det är tydligt att det råder en stark tilltro bland respondenterna att en ökad internationalisering kan skapa både nya jobb och tillväxt i Dalarna. Det är nära 80 procent av de svarande som ser klara fördelar för hela regionen med ökade internationella kontakter. Utöver ...

Läs mer

En nära på uppfylld önskelista

Tänk vad fort ett år går. Nu närmar sig slutet av 2021 och det är dags att summera ännu ett speciellt år. Det har även i år varit ett år som i mångt och mycket präglats av en pandemi och dess effekter. Men vi har hittat nya arbetssätt som skapat förutsättningar att driva på arbetet i något jag skulle beskriva som ett rasande tempo. Jag är stolt över att kunna ...

Läs mer

Företagande i medvind – all time high under 2021

Marknaden är het för start-ups i Dalarna. Dalarna Science Parks inkubatorföretag levererar på flera plan, och under året har de genererat externt kapital på rekordnivåer. – Förra året attraherade företagen i inkubatorn 18 miljoner kronor i externt kapital, i år är siffran uppe i 51 miljoner, säger Victoria Ställberg. Vi har flyttat fram våra positioner i länet och det lovar väldigt gott inför framtiden. Och det här visar med all önskvärd ...

Läs mer

Angelica Ekholm ingår i Dalarnas nya energi- och klimatråd

Den 15 december startar Dalarnas nybildade energi- och klimatråd sitt arbete. Rådet har fått en stark bemanning med bred kompetens för att kunna axla ansvaret att leda den nödvändiga energi- och klimatomställningen i Dalarna. Angelica Ekholm, vd för Dalarna Science Park, tar en plats i rådet.   

Läs mer

Hållbara städer med klimatomställning  

Vi, alla, måste arbeta snabbare och tillsammans för att nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015: att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs behöver vi utforska andra sätt att arbeta på, på alla nivåer i samhället.  I december 2021 signerade kommuner och myndigheter klimatkontrakt och avsiktsförklaringar för klimatomställning till klimatneutrala städer år 2030.  Borlänge kommun var en av de 23 ...

Läs mer

Start-up-bolaget Faster Forward beviljas såddkapital för snabbare tillväxt

Nyligen beslutade DalaCapital om en ny investering. Faster Forward står bakom den snabbväxande digitala plattformen som vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Genom den digitala tjänsten kan användaren enkelt identifiera målgruppsanpassade aktiviteter runt om i Sverige. Det nyligen tillkomna kapitalet ska användas till att snabba på utvecklingen av fler tjänster samt öka marknadsföringsinsatserna.

Läs mer

Dalarnas innovationspanel #3 2021

Nu är det dags för omgång tre av Dalarnas innovationspanel! Med hjälp av dig vill vi ta tempen på vårt län. Vart är vi på väg? Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter väntar runt hörnet?

Läs mer