Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Dalarna Science Park

Innovativa Dalarna

Dalarna Science Park bedriver projekt inom flera verksamhetsområden som syftar till att främja innovationskraften och entreprenörskapet i Dalarna.

Läs mer

Välkommen att utvecklas med oss 2024!

Trots att vi lever i en orolig tid har 2024 all potential att bli ett fint år för alla innovativa krafter i Dalarna, det är jag helt säker på! På Dalarna Science Park fortsätter vi att bygga vidare på etablerade samarbeten, samtidigt som vi utforskar nya och spännande konstellationer, både inom och utanför Dalarna. Här är en par exempel på samarbeten som vi redan nu vet kommer att ta fart...

Läs mer

Insikter från Innovationspanel om internationalisering

Årets tredje innovationspanel byggde på temat internationalisering vilket är en viktig del av arbetet mot fortsatt regional tillväxt. Internationalisering innebär både att företag i Dalarna expanderar eller exporterar utanför Sveriges gränser. Men det handlar också om att attrahera utländska företag till Dalarna. Företag som kompletterar det befintliga näringslivets infrastruktur.

Läs mer

Insikter från innovationspanelen om hållbarhet

Hållbarhet är ett av tre strategiska prioriterade områden för Dalarna Science Park. Ämnet var temat för årets andra Innovationspanel, vår egen digitala undersökning bland olika aktörer i Dalarna. Vi tog hållbarhetstempen i länet och kan konstatera att medvetenheten om hållbarhetsfrågor ökat markant sedan FN:s hållbarhetsmål presenterades 2015.

Läs mer

Innovationer för ett hållbart Dalarna

2023 var på många sätt ett fantastiskt år för Dalarna Science Park. Vi genomförde ett flertal framåtriktade aktiviteter för att skapa nya möjligheter för Dalarnas fortsatta tillväxt. Nu tar vi nästa steg för att ytterligare lyfta regionens företag med fokus på innovation, hållbarhet och internationalisering.

Läs mer

Insikter från innovationspanelen om innovation

Innovation var temat för årets första Innovationspanel. En primär uppgift för Dalarna Science Park är att säkra att näringslivet i regionen bidrar till den regionala tillväxten. Men företag i Dalarna bidrar till både den regionala och nationella tillväxten. Årets första Innovationspanel tog även upp frågeställningar som relaterade till innovation över generationsgränserna.

Läs mer

Möjligheternas år står för dörren!

Det har nu blivit dags att avrunda ett händelserikt år och blicka fram mot nästa. Jag är väldigt stolt över vad vårt regionala näringsliv åstadkommit under 2023 - trots att världsläget givetvis påverkat oss även här. Det har nu blivit dags att avrunda ett händelserikt år och blicka fram mot nästa. Jag är väldigt stolt över vad vårt regionala näringsliv åstadkommit under 2023 - trots att världsläget givetvis påverkat oss...

Läs mer

Dalarna Science Parks inkubator spränger miljardvallen

Dalarna Science Parks företagsinkubator har sedan starten 2004 coachat 169 företag igenom ett treårigt inkubatorsprogram. Dessa 169 bolag genererade en sammanlagd omsättning 2022 om en miljard svenska kronor och stod för 569 arbetstillfällen. Bolagen bidrog dessutom med 200 MSEK i skatteintäkter till svenska staten. 

Läs mer

Innovationsrapporten 2023

En temperaturmätare på framtidens möjligheter och utmaningar

Läs mer

Vi söker en kommunikatör med digitalt fokus

Är du en kreativ kommunikatör som är kunnig inom sociala medier, film och webb? Är du bra på att skapa innehåll som ger effekt? Om du dessutom vill arbeta i en verksamhet som präglas av innovation, utveckling och nytänkande, då kanske du är den vi söker.

Läs mer