Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Dalarna Science Park

Nytt kvinnligt nätverk för mångfald och hållbart byggande

Nu drar ett nytt affärsnätverket för kvinnor i byggsektorn igång. Women Building Sweden ska utveckla det hållbara byggandet i Dalarna och övriga landet, skapa nya affärsmöjligheter, öka innovationsmöjligher och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen.

Läs mer

Angelica Ekholm stärker framtiden med ny filosofi

Nya utmaningar väntar för Angelica Ekholm, när hon nu startar som VD för Dalarna Science Park. Med 3 dagar på jobbet är hon redo att byta fokus från att jobba med i huvudsak Borlänge till att ta sig an hela Dalarna. Det nätverk regionalt och nationellt som byggts upp de 4,5 åren på Borlänge kommun blir en stöttepelare i det nya uppdraget.

Läs mer

En hållbar värld är fokus för QC Renewable Energy

Att bygga hållbara kontakter och affärer mellan Östafrika och Sverige är målsättningen för QC Renewable Energy. Fokus är att sälja och installera solcellssystem till både privata och kommersiella kunder. Målet är att bidra till nya möjligheter och innovationer för människor och företag i framförallt Somalia och Kenya. Till att börja med! Ambitionerna är stora för Faisa Abdi och Muse Farah, som utvecklar bolaget med affärscoachning från Dalarna Science Park. ...

Läs mer

Smarta innovationer ger hållbara städer och samhällen

För att städer ska fortsätta utvecklas smart och hållbart med planering av bostäder, transporter, digitala lösningar, återvinning etc behövs nya innovationer. Exportplattformen Smart City Sweden har som uppdrag att ta emot utländska besökare, koppla ihop med företag och visa det mest innovativa och klimatsmarta vi har inom smarta och hållbara städer, dvs FNs hållbarhetsmål nr 11. På Dalarna Science Park ansvarar vi för noden inom mellersta Sverige.

Läs mer

Larsson 13.32 - vart är vi på väg?

Larsson 13.32 - vart är vi på väg? En omvärldsspaning tillsammans med intressanta människor. Om nya tankar och idéer, framtiden och vad som väntar runt hörnet. Häng med!

Läs mer

Ny VD utsedd för Dalarna Science Park

Angelica Ekholm har utsetts till ny verkställande direktör för Dalarna Science Park. Angelica kommer närmast från rollen som Näringslivschef i Borlänge kommun. Angelica har ett gediget kontaktnät upparbetat i Dalarna efter många år inom såväl lokalt näringsliv som offentlig förvaltning. Angelica tillträder som verkställande direktör den 17 augusti.

Läs mer

Innovativa företag formar och utmanar framtiden

Något som är särskilt viktigt att värna i dessa tider är våra innovationsföretag i Dalarna. De är viktiga för vår regions utveckling och tillväxt eftersom deras innovationer ska bidra till att utveckla och konkurrenssäkra industri, offentlig sektor och många andra branscher i vår region. Innovationsföretagen är de som till stor del både formar och utmanar framtiden. Om innovationsföretag slås ut går vi miste om innovationer och patent som kan vara ...

Läs mer