Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Dalarna Science Park

Närmast noll vinner!

Halvvägs till 2030, då FN’s hållbarhetsmål ska vara uppnådda, har vi tagit hållbarhets-temperaturen i länet via vår digitala innovationspanel. Vi har ställt frågor kring hur aktörer i Dalarna ser på Agenda 2030.

Läs mer

Succéprogrammet Navigator startar i Dalarna – ska få småföretag att växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar nu Dalarna Science Park, tillsammans med Leksands Sparbank, på konceptet Navigator Scaleup. Det går ut på att erfarna entreprenörer, så kallade Navigator-coacher, stärker företag som har ambitionen att växa.

Läs mer

Som vi har letat!

Och här är de! Tre kvinnor som gör det som forskare, föreläsare och samhällsaktörer alla är överens om.  Tre kvinnor som har idéer som kan bidra till Sveriges välfärd och till arbetet med att nå de globala målen. 

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om hållbarhetsarbetet i Dalarna!

Nu är det dags för en ny omgång av Dalarnas innovationspanel på temat hållbarhet. Med hjälp av dig vill vi ta tempen på vårt län. Vart är vi på väg? Vilka utmaningar står vi inför och vilka möjligheter väntar runt hörnet?

Läs mer

Många tror på innovationskraften i Dalarna

Läs mer

Innovativ virkesmätningsmetod kan sätta ny standard  

– Jag hade länge funderat på hur virkesmätningen skulle kunna göras annorlunda och plötsligt visste jag, säger Pontus som nu utvecklar idén tillsammans med sitt team.

Läs mer

Debatt: Sverige måste växla upp attraktionskraften

Det är bra att regeringen vill underlätta för företag att rekrytera internationella talanger. Men attraktionskraft handlar om mer än att slipa ner byråkratiska hinder. För att på allvar konkurrera globalt behövs fokuserade insatser för att nå ut med en positiv bild av Sverige, skriver företrädare för näringslivet.

Läs mer

Succéstart för 24-timmars innovationstävling

No phones. No computers. Only pens and papers. Get some rest and have fun! Så lät instruktionerna vid starten av Dalarna 24h innovation Challenge.

Läs mer

Första innovationspanelen 2023!

Nu är det dags för en ny omgång av Dalarnas innovationspanel där vi ställer frågor om hur olika generationer i Dalarna ser på innovation. Svara du också!

Läs mer

Dalarna 24h Innovation Challenge

Vad händer när ett trettiotal högskolestudenter får ett dygn på sig att arbeta fram idéer? Kan de hjälpa ett globalt energiföretag att lösa en jätteutmaning?

Läs mer