Många tror på innovationskraften i Dalarna

Många tror på innovationskraften i Dalarna

När vi på Dalarna Science Park nyligen tog tempen på innovationsklimatet i Dalarna visade resultatet att det finns en stark tilltro till innovationsdriven tillväxt. Vi som dagligen arbetar med att stärka innovationskraften i Dalarna är givetvis glada över den positiva inställningen till förändring och förnyelse. Samtidigt är vi övertygade om att Dalarna kan ännu bättre.

Bland de som deltog i undersökningen tycker en majoritet, cirka 60 procent, att de stöttande organisationerna i länet bidrar till ett positivt innovationsklimat. Nästan lika stor andel av de svarande anser att el- och energisektorn är Dalarnas allra starkaste kort.

Det är kanske inte är så förvånande med tanke på de stora etableringar och expansioner inom området som vi har sett bara det senaste året. Smarta energisystem är också ett av fem kunskapsområden med hög innovationskraft som pekas ut i Region Dalarnas utvecklingsstrategi, så här matchar utvecklingen de uppsatta målen.

På rätt väg

Dalarna har idag ett relativt lågt innovationsindex. För att förbättra vårt index krävs bland annat ökad tillgång till kompetens och kapital, fler innovativa företag och en större mångfald i näringslivet.

Indikatorer där trenden i stället är positiv är antal varumärken, patent och designansökningar, likaså andelen utlandsfödda i förvärvsarbete. På plussidan ser vi också en ökande export, vilket är glädjande. Jag är övertygad om att det finns goda förutsättningar för den innovationsdrivna tillväxten i Dalarna.

I Region Dalarnas utvecklingsstrategi beskrivs att Dalarna ska vara en nyskapande region där utmaningsdriven innovation ska skapa hållbar tillväxt.

Jag tycker mig den märkt av ett ökat fokus på innovations- och utvecklingsfrågor hos många aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Vi upplever nu ett ökat inflöde av både nya start-ups till vår företagsinkubator och vi blir kontaktade av företag som vill växa/skala upp sin verksamhet på olika sätt. För att göra det allra bästa för företagen samarbetar vi över organisationsgränser för att stötta de företag som ska hjälpa oss att lösa våra samhällsutmaningar. Så när människor som bor och verkar här i Dalarna nu uppfattar att det finns ett gott stöd för nya idéer och ambitioner blir det ett kvitto på att Dalarna är på rätt väg.

Idéer som gör skillnad

För att lättare identifiera fler nya idéer har Dalarna Science Park under årets första månader varit med och arrangerat två innovationstävlingar: 24h Innovation Challenge tillsammans med Högskolan Dalarna och Hitachi samt innovationstävlingen Jagharenidé.nu som gått ut till allmänheten.

De båda tävlingarna genererade tillsammans ett fyrtiotal nya idéer och bidrog även till att många kreativa och kunniga personer fick chans att mötas. Det är vi naturligtvis jätteglada för!

På Dalarna Science Park jagar vi ständigt nya sätt att driva utveckling och innovation. Jag tror att vi har ett spännande år framför oss och innan 2023 är slut hoppas jag att vi identifierat många nya idéer och att vi tagit tillvara och synliggjort delar av den kraft som finns i Dalarna.

Prisutdelningen jagharenide.nu går av stapeln den 19 april kl 11.00, gör gärna sällskap med oss här på Dalarna Science Park då.

Fakta Innovationspanelen

Återkommande digital enkät som går ut till personer verksamma i Dalarna. Den senaste Innovationspanelen genomfördes under veckorna 7-9. Vill du vara delta i kommande innovationspaneler? Anmäl dig här: Dalarna Science Parks innovationsrapport 2022 – Dalarna Science Park