Mats ska stötta nya innovationer från skogen

Mats ska stötta nya innovationer från skogen

Dalarna Science Park förstärker sitt team med en projektledare inom skoglig bioekonomi. Det är Mats Jacobsson som kommer att arbeta med projektet Bioinno som syftar att till att hjälpa nya skogsbaserade innovationer ut på marknaden. 

Trä som råvara har i generationer använts till byggmaterial, möbler, papper, textil och energi. Men av trä kan vi också tillverka helt nya produkter. Allt från konstgräsplaner till batterier och nya material för livsmedelsförpackningar. Bioekonomi är ett begrepp som handlar om att byta ut fossila råvaror mot produkter tillverkade av förnybara resurser, som till exempel skog 

Bioinno 

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, är ett projekt som syftar till att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden.

– Mitt uppdrag är att skapa ett kluster för de här frågorna i Dalarna. Nu närmast ska jag ut och träffa potentiella företag och organisationer som kan hjälpa till att ta innovationerna ut på marknaden. Att förstå företagens behov är viktigt för att kunna erbjuda bästa möjliga stöttning, säger Mats Jacobsson.

Projektet ägs av Paper Province i Värmland där Dalarna Science Park utgör projektets nod i Dalarna. Övriga medverkande ärIUC Dalarna och Circlab genom Torsby kommun. 

– Det händer mycket spännande just nu. Vi har bland annat träffat en delegation från Ontario i Kanada bestående av både företag och främjare som vill ha utbyte med oss här i Värmland och Dalarna. Det tror jag kan utmynna i nya affärsmöjligheter. Vi fortsätter självklart också vårt arbete med att erbjuda stöttning till företag som vill utveckla sina innovationer och att koppla samman företag, lärosäten och regioner för att hitta affärsmöjligheter, säger Mats Jacobsson.

Mats Jacobsson har de senaste åren arbetat som affärsrådgivare och har en bakgrund som både ledare och projektledare från många olika branscher. Han har stort intresse för skog och hur skogens potential kan tillvaratas för att skapa en mer hållbar framtid. 

På Dalarna Science Park kommer Mats även att arbeta med skoglig bioekonomi i projektet Focus Industry Spets.  

Varmt välkommen till Dalarna Science Park säger vi! 

Mats Jacobsson

Ekonomichef och projektledare

070-236 79 50