När utmaningar blir till möjligheter!

När utmaningar blir till möjligheter!

Hur gör man för att skruva på affärsmodeller så att mitt företag utvecklas och når en hållbar tillväxt? I en tid av snabba förändringar kan det vara utmanande att som företagare lyfta blicken och ta sig tid att tänka om, tänka nytt, växa och ibland ställa om fokus.

Nu erbjuder Dalarna Science Park dig att ta steget vidare och anta utmaningar inom bland annat hållbarhet, digitalisering, innovation och ledarskap – I mitten av maj startar den andra omgången av innovationsprogrammet HIT.  

Programmet HIT – hållbar innovativ omställning & tillväxt – är designat för utveckling av befintliga företag. Där beprövade metoder och verktyg används för att generera nya kunskaper inom exempelvis innovation, hållbar utveckling, försäljning och marknadsföring.  

Konkret affärsnytta som ger effekt 

Deltagarna får direkt praktisk affärsnytta genom att tillämpa verktyg och metoder i företagens fortsatta utvecklingsarbete. Flertalet av bolagen från den pågående pilotomgången kommer nu att kommunicera sitt hållbarhetsarbete tydligare och de gemensamma träffarna har gett både kunskap, inspiration och en ökad insikt från olika branschers utmaningar. Det är några av de effekter deltagarna i den första omgången av programmet upplever.

Hur fungerar programmet?   

– Vi möter företagens behov och utmaningar där de befinner sig just nu med målet att ställa om för ett mer hållbart och innovativt företagande. Vi tar tillsammans fram en individuell plan som ska leda till t.ex. nya arbetssätt, produkter, tjänster och affärsmodeller. Vi vill att alla företag som är med ska ha utvecklats och stärkt sin konkurrens genom innovation, hållbara metoder och digitalisering, berättar Marianne Färlin en av innovationsledarna på Dalarna Science Park som tillsammans med Dennis Larsson utvecklat programmet. 

Träffarna sker både i grupp och enskilt med individuell coachning där emellan. Programmet pågår under en period om ca 6 månader och genomförs i samråd med företaget och dess förutsättningar. Vi träffas både digitalt och fysiskt tillsammans på Dalarna Science Park. Totalt träffas vi 5-6 gånger i grupp under perioden samt 4-5 individuella träffar med mellanliggande coaching. Därför är det viktigt att företagen avsätter tid för sitt strategiska utvecklingsarbete.

Om jag som företagare vill vara med?   

I mitten av maj startar den andra omgången av programmet. Hör gärna av dig som företagare om du vill veta mer och vara med på en utvecklingsresa till marianne.farlin@dalarnasciencepark.se eller dennis.larsson@dalarnasciencepark.se  för mer information.  

Marianne Färlin

Affärscoach

070-8397543

HÅLLBAR INNOVATIV OMSTÄLLNING OCH TILLVÄXT FÖR DALAFÖRETAG

Dalarna Science Park letar efter befintliga företag som vill växla upp sitt hållbarhets- och innovationsarbete för att skapa tillväxt och göra företaget mer motståndskraftigt för nya kriser eller omvärldens förändring....

Läs mer