Närmast noll vinner!

Närmast noll vinner!

Halvvägs till 2030, då FN’s hållbarhetsmål ska vara uppnådda, har vi tagit hållbarhets-temperaturen i länet via vår digitala innovationspanel. Vi har ställt frågor kring hur aktörer i Dalarna ser på Agenda 2030. Vi kan tydligt se att medvetenheten om hållbarhetsfrågor ökat sedan FN’s hållbarhetsmål presenterades 2015. Hela 84 procent anser sig vara mer medvetna om hållbarhet idag än när Agenda 2030 lanserades 2015.

För oss som arbetar med att säkra hållbarhetsfrågans plats hos Dalarnas nya och befintliga företag är det naturligtvis oerhört positivt att den allmänna medvetenheten om hållbarhet också tydligt ökat de senaste åren. Drygt hälften av de svarande (54 procent) menar att hållbarhetsmålen är klart viktigare, och än mer relevanta, idag än för sju år sedan. Något som känns väldigt positivt för framtiden är att hela 96 procent svarar att de anser sig själva bidra till en långsiktig klimatomställning och att två tredjedelar (61 procent) menar att FN’s hållbarhetsmål synliggjort att hållbarhet handlar om så mycket mer än bara klimatet, något som ibland glöms bort i de stora diskussionerna.

Vi på Dalarna Science Park har tre hållbarhets-strateger som dagligen coachar bolag i hållbarhetsfrågan och säkrar att hållbarhet blir en självklar del av företagens framtid. För det vi pratar om som hållbar tillväxt är egentligen lönsamhet, tillväxt och konkurrensfördelar genom hållbarhet för här finns morgondagens affärsmöjligheter, här finns de nya vinnarna.

Ett bevis på att hållbarhet lönar sig måste väl ändå vara vårt inkubatorföretag Green Buffers vinst i Swedish Steel Prize. Ett internationellt pris som delas ut till hållbara innovationer inom stålbranschen. Green Buffers innovativa säkra dämpare (buffertar) ökar inte bara säkerheten vid tågkollisioner utan skapar också stora hållbarhetsvärden för människa, miljö och de tågoperatörer som väljer att arbeta med lösningen. Läs mer om dem i nyhetsbrevet.

Att hållbarhetsfrågan kommer att fortsätta vara aktuell är något vi också fick bekräftat på maj månads Dalarna Talks där bland annat Per Schlingmann konstaterade att närmast noll i utsläpp kommer att vara framtidens vinnare.

Panelen lyfte också vikten av att Dalarna fortsätter vara en hållbar plats att leva, verka och bo på. Både Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank och Per Schlingmann pratade om hur vi behöver fortsätta bygga hållbara och attraktiva samhällen. Det är därför extra roligt att vi här i nyhetsbrevet kan berätta om två exempel som komemr att bidra till detta. Det är Navigator Scaleup och det nya platsvarumärket för talangattraktion – In Dalarna.

Läs mer om dem här månadens nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Vill du ta del av de senaste nyheterna och kommande aktiviteter? Prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut 10 gånger per år.

Läs mer