Ny bild av Dalarna ska fånga talangerna

Ny bild av Dalarna ska fånga talangerna

Från midsommar och dalahästar till modern karriärregion

I Dalarna växer sig den gröna industrin stark och rekryteringsbehovet är stort. Samtidigt är bilden av Dalarna fortfarande präglad av kurbits och dalahästar, något som konceptet ”In Dalarna” ska ändra på. När det nyligen lanserades var det med en tydlig uppmaning från Angelica Ekholm, vd för Dalarna Science Park:

– Tillsammans ska vi nå ut med budskapet om att Dalarna är en attraktiv och modern karriärregion. Företagen behöver sitta i förarsätet, så bli en partner i ”In Dalarna” redan idag.

Ann-Louise Larsson från Dalarna Science Park har projektlett arbetet.

– De närmaste fem åren behöver Dalarna rekrytera närmare 4 000 tekniska talanger. Samtidigt genererar tillväxten inom den tekniska sektorn nya jobb hos offentlig sektor, underleverantörer och andra delar av näringslivet. Det innebär att det totala rekryteringsbehovet uppgår till 30 000–40 000 personer.

Internationella rekryteringar

Konkurrensen om de tekniska talangerna är tuff och runt om i Sverige, inte minst i de norra delarna, vässar många regioner på sina erbjudanden. Ett av exemplen är Skellefteå där Northvolt bygger en batterifabrik som ska stå klar 2026 och där invånarantalet väntas växa med 25 procent de närmaste tio åren.

Peter Möller är analytiker vid Region Dalarna och en av dem som talade under lanseringseventet. Han är skeptisk till Dalarnas chanser att lyckas med det utmanande rekryteringsmålet.

– Vi tycker det är svårt att rekrytera idag och det kommer bara att bli värre. På kort sikt är det bara genom internationella rekryteringar som det möjligtvis kan fungera. Sedan måste vi också hjälpa de personer som idag står utanför arbetsmarknaden att komma in. Det behövs nya metoder och det behövs mer flexibilitet, slog han fast.

Inkluderingen viktig

Under den efterföljande paneldebatten deltog representanter för både stora och mindre företag tillsammans med Högskolan Dalarnas rektor och unga ingenjörer. Panelen var enig om att det behövs en kombination av insatser för att täcka företagens rekryteringsbehov, men också om att det finns många faktorer som talar för Dalarna.

– Vi ser en boost i Ludvika som vi aldrig tidigare varit med om. I nuläget har vi 60 nationaliteter hos oss, berättade Håkan Flink, Hitachi Energy.

Raiman Darman, en av de unga talangerna, tycker att det finns fantastiska karriärmöjligheter i Dalarna. Problemet är bara att möjligheterna inte är tillräckligt kända. Raiman letade själv upp NKT i Falun där hon skrev sin kandidatuppsats och kunde senare tipsa sin bror och hans vänner om att söka sommarjobb på företaget.

– De hade ingen aning om att NKT fanns.

Utifrån Raimans exempel kom panelen in på det faktum att även tjänster som inte kräver högskoleutbildning behöver marknadsföras.

– Sedan måste vi fortsätta jobba på inkludering och mångfald. Vi behöver bli bättre på att ta hand om de nya som kommer hit, så att de stannar, sa Mia Eriksson, SSAB.

PR och lobbying på gång

Konceptet ”In Dalarna” kommer att vara grunden i att lyfta Dalarna som en attraktiv och modern karriärregion.

På plattformen finns idag en gemensam verktygslåda med bland annat bilder och texter som visar upp Dalarna på ett nytt sätt – ett koncept som tar avstamp i vår stolta historia, men har fokus på nutid och framtid.

Angelica Ekholm, Dalarna Science Park, vill se fler företag som använder verktygslådan och fler aktörer som samarbetar för att klara den stora rekryteringsutmaningen.

– Nu behöver vi jobba mer med PR, lobbying och marknadsföring, så kliv in som partner nu och bidra till Dalarnas framtid och kompetensförsörjning.

 

Verktygslåda

Verktygslåda In Dalarna

In Dalarna – partnerskap

  • PR, lobbying och marknadsföring för Dalarna som karriärregion.
  • Tillgång till utökad verktygslåda med marknadsföringsmaterial att använda till er rekrytering.
  • Möjlighet att använda konceptet In Dalarna med allt material i egna sammanhang.
  • Företagspresentation på indalarna.se och i tillhörande sociala medier.
  • Tillgång till befintliga nätverk och nationella initiativ för talangattraktion.
  • Exponering med utvalda lediga tjänster på sociala medier.
  • Vara med på 4 partnerträffar per år med möjlighet att påverka In Dalarnas innehåll och marknadsföringsaktiviteter.

Ändringar kan ske enligt överenskommelse.

Kostnad

25 000–200 000 kr/år beroende på företagsstorlek.
En viss del av materialet kommer att vara öppet för alla att använda för rekrytering och platsmarknadsföring. 

Kontakt

Ann-Louise Larsson, projektledare, Dalarna Science Park
070-695 62 92
ann-louise.larsson@dalarnasciencepark.se

Angelica Ekholm
070-209 82 17
angelica.ekholm@dalarnasciencepark.se