Röster om Dalarna Innovation Days

Röster om Dalarna Innovation Days

Under Dalarna Innovation Days samlades nära tusen deltagare och genomfördes 17–20 oktober. Under fyra dagar arrangerades 22 programpunkter i Borlänge, Falun, Leksand och online. Vi bad tio deltagare och medproducenter att dela med sig av intryck och lärdomar från Dalarna Innovation Days. Här är frågarna vi ställde och svaren vi fick.

 1. Vilken är den främsta insikten som du tar med dig från Dalarna Innovation Days? 
 2. Vad gör du av den insikten – vad händer nu?  
 3. Träffade du någon som du har fortsatt dialog med?

 

 

Anna Thörn, regiondirektör, Region Dalarna

 1. Att vi inte kan vänta på att hitta alla svar och optimala lösningar, utan måste börja agera. Mer verkstad! Och att vi behöver samverka.
 2. Jag kommer att fortsätta involvera fler i mer, både inom och utanför organisationen. Ska vi komma vidare med den breda samhällsutvecklingen behöver vi inkludera hela samhället.
 3. Jag är relativt ny i min roll, så det var värdefullt att få träffa många personer som jag tidigare bara kände till namnet.

 

Kjell Grundström, ordförande, Sparbanksstiftelsen

 1. Att AI kommer att förändra mycket både i tillvaron och i fråga om regional utveckling, det är något vi behöver förhålla oss till. Näringslivet är redan där, men offentlig sektor ligger en bit efter.
 2. Jag tänker att jag ska börja dra mer nytta av AI i vardagen och spara tid genom att arbeta lite smartare.
 3. Inte personligen. Däremot såg jag många andra som fann varandra och hade intressanta diskussioner.

 

Thorbjörn Carlsson, vd, Business News Dalarna

 1. Att det finns ett stort intresse för innovation i Dalarna och att de som deltog var så nyfikna och engagerade. Som medarrangör i Leksand fick vi också mycket positiv feedback direkt på plats.
 2. Vi kommer att fortsätta vår redaktionella satsning på näringsliv och samhällsutveckling. Dalarna Innovation Days bekräftade att vi är på rätt väg.
 3. Jag träffade flera personer som jag redan nu har inlett samarbeten med. Att ses i verkliga livet ger också chans till en annan typ av samtal, så det är värdefullt.

 

Malin Karlsson, projektledare vid Energikompetenscentrum, Högskolan Dalarna

 1. Framförallt fick jag min uppfattning bekräftad i fråga om vad innovation är och att vi behöver samarbeta för att åstadkomma förändring.
 2. Jag fortsätter öva på att vara modig, ställa jobbiga frågor och peka på sådant som skaver och behöver åtgärdas.
 3. Ja, både personer jag kände till sedan tidigare och helt nya. Nu ska vi fortsätta titta på hur energisystemens omställning kan se ut och vad som måste till.

 

Maria Thulemark, HR-chef, Clas Ohlson Foundation

 1. Att vi är många aktörer som jobbar mot samma mål och som skulle kunna samverka mer.
 2. Jag håller utkik efter fler initiativ som bygger de förmågor som vi förknippar med entreprenörskap. Sådana initiativ vill vi gärna stödja eftersom de här förmågorna är viktiga, oavsett om du är företagare eller anställd.
 3. Ja, absolut. Både helt nya bekantskaper och personer jag tidigare mött, så det blir spännande att se hur vi kan samverka framåt. Ensam är inte stark.

 

Bengt Östling, vd, Dala Energi

 1. Att det är samarbete mellan människor som skapar samhällsförändring.
 2. Jag ska tänka mer på att skapa team av personer som kan bidra med olika perspektiv. Sedan tar jag med mig insikten om att allting tar tid och att det gäller att vara uthållig och envis.
 3. Jag träffade främst personer i energibranschen som jag redan känner, varav några som jag inte sett på länge. Men det var bra att få chans att lyfta frågor som vi har gemensamt.

 

Lena Hermansson, affärsutvecklingschef, Vasaloppet

 1. Att en synbart enkel fråga kan visa sig vara betydligt mer komplex när fler personer bidrar med sina perspektiv.
 2. Vi hade med en fråga om kollektivt resande till AIMday och fick med oss många kloka tankar hem. Dessa ska vi nu arbeta vidare med.
 3. Tack vare AIMday fick vi kontakt både med forskare och med representanter för kollektivtrafiken.

 

Anupa Wickramarachchi, student (Business Intelligence), Högskolan Dalarna

 1. Hur värdefullt det är med feedback och hur viktigt det är att separera sig själv från sina innovationer.
 2. Att lyssna till Tobias Degsell var väldigt inspirerande och jag blev påmind om vikten av att jobba hårt och vara envis.
 3. Inga nya, men det blev väldigt intressanta diskussioner med andra deltagare.

 

Linda Stinessen, brukschef, Stora Enso Fors

 1. Jag blev stärkt i min övertygelse om att vi behöver skapa trygghet i våra organisationer och skapa större delaktighet. Det föder kreativitet och ansvarstagande och gör att vi kan utvecklas.
 2. En påminnelse om att det är viktigt att ta vara på olika perspektiv och att verkligen lyssna på feedback, stanna upp och ibland omvärdera.
 3. Tyvärr inte. Tiden räckte inte riktigt till för det.

 

Johan Isaksson, Codicent Inside

 1. Att Dalarna imponerar! Den här sortens arrangemang har jag inte sett på västkusten där vi håller till.
 2. Vi fortsätter utveckla vår plattform där AI har en viktig roll. Enkelt förklarat är det en plattform som underlättar vardagen för alla som i dag ägnar mycket tid åt att söka information.
 3. Vi har redan fått flera förfrågningar om vår plattform, så det var väldigt positivt.

 

 

Dalarna Innovation Days – ett gränsöverskridande event

Dalarna Innovation Days arrangeras av Dalarna Science Park i nära samarbete med Sparbanksstiftelsen Dalarna, Clas Ohlson Foundation, Business News Dalarna, Högskolan Dalarna, Borlänge Energi, Dala Energi, Dalakraft, Dalavind, Falu Energi och Vatten, Hedemora Energi, Malung-Sälen Elnät, Smedjebacken Energi och VB Energi.

Andra företag/organisationer som bidragit till 2023 års upplaga är Codicent, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Smartsign, ByggDialog Dalarna, Women Building Sweden, CSI Nordic AB, IUC Dalarna AB, Klimatneutrala Borlänge, Leksands Sparbank, Leksands Kommun, Leksands Folkhögskola, Företagarna Leksand, Företagarna Rättvik, Find my factory, CirEko, Styrelseakademien och Rolf Ericsson Bil.

Dalarna Innovation Days är tillbaka igen hösten 2024.

Dalarna Innovation Days medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.