Så tar vi tempen på vår omgivning!

Så tar vi tempen på vår omgivning!

Som hela Dalarnas innovationsarena är det viktigt för oss att nå ut i hela Dalarna och om vi ska kunna göra ett riktigt bra jobb behöver vi förstå vad Dalarna tycker och tänker. Därför startade vi under förra våren en digital Innovationspanel. Panelen består av frågor som hjälper oss att ta tempen på vad Dalarna tycker i utvalda frågor. Vilka insikter har vi då fått?

Dalarna ser ljust på framtiden!

Panelen visar att hela 83 procent anger att de ser ljust på framtiden i regionen, något som vi också känner av i samtal med företag. Det är inte så konstigt kanske, för det går bra för Dalarna. Det startas fler företag än någonsin, 1830 nya företag startades 2020, vilket är en ökning med 22% jmf med 2019, som faktiskt också var ett rekordår, så trenden är positiv. Via en undersökning som Entreprenörskapsforum(1) utfört ser vi att drygt 10% vill starta företag inom tre år, så förhoppningsvis håller trenden i sig!

Det går också bra för tillverkningsindustrin i Dalarna. För Sverige som helhet landar produktionsindex för kvartal tre 2021 på +0,9%*(2), och Dalarna visar på den starkaste återhämtningen i Sverige! Vi på Dalarna Science Park kavlar nu upp ärmarna ihop med flertal organisationer(3) över hela norra Mellansverige för att stötta små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin genom att bl. a bidra med innovationsarbete och stötta i övergången till en cirkulär ekonomi.

Besöksnäringen har varit en utsatt bransch under pandemiåren. Genom ett gediget omställningsarbete har ändå många företag klarat sig förhållandevis bra, svemestern har många gånger spenderats i vår region och Dalarna har fått visa upp sig från sin bästa sida. För att ytterligare stärka företagen i branschen har Visit Dalarna och Dalarna Science Park krokat arm med ambitionen att tillsammans med teknikföretaget Tension och studenter från både Högskolan Dalarna och Playground Squad öka takten i de digitala möjligheterna.  

Dalarna är en gynnsam region att driva företag i

Så mycket som 64 procent svarar i panelen att de anser att det finns stora fördelar med att driva företag i regionen och 52 procent tycker att Dalarna har ett positivt företagsklimat. Vi märker att fler visar på mod och entreprenörsvilja vilket styrks av att man i rapporten från Entreprenörskapsforum(1) kan utläsa att fler känner sig ha tillräcklig kunskap för att kunna starta företag. Samtidigt uppger nära 30 procent av respondenterna i panelen att regionen inte får blunda för de synbara utmaningar som finns i Dalarna. Den största prövningen, gäller just den långsiktiga tillväxten. Med tanke på det känns det glädjande att en ny regional utvecklingsstrategi ­­– Dalastrategin, är antagen och att väl utarbetade prioriteringsområden nu ligger till grund för det utvecklingsarbete som vi på Dalarna Science Park kommer vara en del av.

Vi behöver accelerera arbetet med företagens internationalisering

Nära 80 procent av de svarande i panelen ser klara fördelar för hela regionen med ökade internationella kontakter. Svaren visar att man inser att internationalisering kan leda till fler jobb och tillväxt men också att vi via detta kan öka möjligheten att locka ny kompetens till Dalarna. Såklart finns oändliga möjligheter med hela världen som potential. Vi på Dalarna Science park sitter på ett stort nätverk över hela världen och kan stötta små och medelstora bolag med import och exportfrågor.

Dalarna har unika värden i kombinationen natur och entreprenörsanda

Nära 75 procent av de svarande i panelen tror att pandemin medför att fler väljer att lämna livet i storstäderna för en ny framtid i Dalarna. Kombinationen av närhet till natur och en stark entreprenörsanda ses som förklaringar till varför en region som Dalarna kommer att få se fler nya invånare. I Dalastrategin lyfter man att vi i Dalarna behöver fler invånare i arbetsför ålder för att Dalarna ska stå stark i en framtid. Om panelens framtidstro blir verklighet kommer vi snart vara fler som kan bidra till vår långsiktiga regionala tillväxt!  Vi får en hel del samtal från hemvändare och nya inflyttade till Dalarna som söker jobb. Det tycker vi är jätteroligt!

Under året som kommer får ni möjlighet att svara på fler frågor i vår Innovationspanel, så håll utkik och bidra gärna!

1. Entreprenörskapsforum är en oberoende forskningsstiftelse som kommunicerar policyrelevant forskning om entreprenörskap, innovation, småföretagande, förnyelsekraft och tillväxt.
2. Ekonomiska läget, 2021 kvartal 3- Tillväxtverket 
3. Organisationer som samverkar i projekt Focus Industry: IUC Dalarna, Paper Province, Sandbacka Park, Propell, Sustainable Steel Region,