Sveriges välstånd förutsätter ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv

Sveriges välstånd förutsätter ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv

Under 2022 lät vi göra ett antal djupintervjuer med större och mellanstora industriföretag i Dalarna. På frågan vad de ville att Dalarna i framtiden ska var kända för, lyfter nästan samtliga den höga innovationsgrad, vår utvecklingsförmåga och den kompetens som finns i bolagen. Man vill också att Dalarna ska vara kända för att ligga framkant och steget före. Helt enkelt att vi ska vara kända för vår höga innovationsförmåga och vår tekniska utveckling. 

Jag håller verkligen med, för att bygga Sveriges framtida välstånd och lösa de samhällsutmaningar vi står inför är jag övertygad om att vi behöver ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv. Det kommer att kräva att vi utmanar våra befintliga affärer, befintliga processer och vågar satsa på utveckling och innovation. För att lyckas med det behövs ett samspel mellan olika organisationer och personer där vi gemensamt hjälps åt att ställa om allt från industri och energisystem till att vi omdanar våra offentliga system.   

Dalarna är en viktig del av att bygga Sveriges framtida välstånd 

Ett otroligt fint exempel från Dalarna är när företagen Mondo arkitekter, Structor och Fiskarhedenvillan sammanfördes i ett samverkansprojekt* för att diskutera potentiell utveckling. Det resulterade i Villa Zero, världens första klimatneutrala villa, byggd av ett bygglag enbart bestående av kvinnor, i Borlänge, Dalarna. Projektet där vi sammanfogade de olika företagen ledde också till att ett kvinnligt nätverk för att skapa jämställdhet i byggbranschen bildades – Women Building Sweden där initiativtagarna nyligen tilldelades ett jämställdhetspris för sitt engagemang. Två bevis på hur innovativa idéer föds när nya konstellationer skapas och hur man kan få blickarna att riktas mot Dalarna.  

Ett annat exempel är den undersökning vi lät göra, med industriföretagen, där vi fick ta del av deras önskemål om hur Dalarna ska uppfattas. Där och då föddes tanken om att skapa en innovationsvecka i Dalarna.  

Och nu kan vi faktiskt titta tillbaka på den allra första upplagan av Dalarna Innovation Days som kommer att bli ett årligt återkommande event med fokus på att öka kunskapen om, och öka takten på vår förmåga att tänka och göra nytt. Att skapa de nya mötena, samarbeta och tillsammans hitta modet att skapa helt nya lösningar! Och ja, vi kan verkligen konstatera att det är fler företag i Dalarna än de intervjuade som förstår vikten av innovation. Premiäromgången av Dalarna Innovation Days hade 1 500 anmälda till 22 aktiviteter på tre orter.  

WOW! Och det här är väl bara början? 

Jag är övertygad om att vi i Dalarna kommer vara en viktig del i att skapa Sveriges framtida välstånd! 

*Samverkansprojekt BIOinno; Paper Province, Dalarna Science Park, Byggdialog Dalarna, IUCDalarna