Tips till dig som vill sälja varor eller tjänster till ett annat land

Tips till dig som vill sälja varor eller tjänster till ett annat land

Att bredda sin verksamhet utanför Sveriges gränser är ett bra sätt att växa på som företag. 1993 öppnades Europa inre marknad och Sverige kunde även börja nyttja EUs handelsavtal. Idag är stora delar av världen betydligt enklare att göra affärer med än för 20 år sedan.

När du planerar att börja göra affärer i ett annat land, kanske sälja en produkt, finns det några saker du bör tänka på först.

Ta reda på så mycket som möjligt om landet du vill sälja till

Alla länder är olika oavsett om de är med i EU eller inte. Även om lagar och regler är samstämmiga pga. unionen, är det inte säkert att människors köpbeteende liknar vårt. Läs på om kulturen i landet! Passar produkten på den marknaden, har den konkurrenter eller finns den helt enkelt inte alls? Om den inte finns, är det outnyttjad potential vi pratatar om eller finns det helt enkelt inget intresse pga. kulturskillnader? Hur vill köparen helst betala? Med faktura eller elektronisk överföring? Hur ser betalningsvillkoren ut i landet – 10, 30 eller 60 dagar och stämmer det överens med leveransvillkoren? Hur ser praxis ut vad det gäller returer?

Det finns väldigt mycket som kan spela stor roll för om du lyckas eller inte, så lägg tid på ditt förarbete, det kan spara tid och pengar senare. Här kan Enterprise Europe Network vara ett stöd med sina kontor i hela världen.

Lär dig vilka certifikat och intyg du behöver samt vilka skatteregler som gäller din produkt.

Det kan låta som en väldigt enkel sak att sälja till ett annat land, och det är det. Men startsträckan, innan man kommer igång, behöver lite extra handpåläggning. Visste du att du behöver registrera dig som ekonomisk aktör i EU’s register? Du hittar väldigt mycket information på Verksamt.se  som samlar länkar till ett flertal myndigheter och organisationer. Tullverket och Skatteverket har också bra information. Hos Mellansvenska Handelskammaren får du hjälp och stöd i allt ifrån program och nätverk till visering av exportdokument.

Vad kostar din exportsatsning?

När du har information om landet du ska sälja din produkt eller tjänst till är det dags att börja räkna på vad det kan kosta och vad du kan tjäna. Är det mindre kostsamt i längden att anlita en speditör, eller är tiden du får lägga ned på exportdokument etc. värd pengarna? Vilka avgifter får du betala om du exporterar till ett land utanför EU och vad får du betala i tull? Behöver du betala för ett varumärkesskydd?

Ta reda på så mycket du kan om alla kostnader eftersom de i slutändan också bestämmer priset på din produkt.

Hur ska du leverera din produkt eller tjänst?

Om du säljer en fysisk produkt, finns det olika sätt att förflytta varan fysiskt från en plats till en annan på. Vanligast är att anlita en speditör som också kan se till att nödvändiga dokument följer med. Fundera också över om det är lämpligt att skicka varor allteftersom beställningarna kommer eller om du samlar beställningar och skickar med viss regelbundenhet. Kanske kan du hyra in dig på en varudepot i en frihamn dit du skickar ett lager som sedan sänds utefter beställning?

Hållbarhet

Idag är en hållbar exportstrategi inte bara något man pratar om, det är grundläggande för att din verksamhet ska gå bra. Enkelt uttryckt – det som är bra för miljö och människor, är bra för ditt företags ekonomi. Undersök olika typer av hållbar transport tex när du väljer leveransmetod, det du väljer kan bestämma om du ”make it or break it” som uttrycket säger. På verksamt.se finns bra information och guider för hur du kan gå till väga.

Ha inte för bråttom

När du ska börja exportera är förväntningarna ofta stora och de flesta har ganska bråttom och missar att göra viktigt förarbete. Som vi skrev i början av artikeln är det värt tiden att göra en ordentlig research innan du sätter igång. Det kan nästan halvera tiden för din produkt att komma ut på den marknad du vill satsa på.

Vill du veta mer om hur du ska göra för att börja exportera, kontakta våra internationella affärsrådgivare på Dalarna Science Park.

 

Marie Ericson

Projektledare Enterprise Europe Network

070-621 12 46

Patricia Eresjö

Projektledare & Affärsutvecklare

070- 627 00 82