Tjänstefiering skapar hållbar konkurrenskraft för små och mellanstora företag

Tjänstefiering skapar hållbar konkurrenskraft för små och mellanstora företag

För att säkra upp Norra Mellansveriges konkurrenskraft inför framtiden har näringslivsfrämjare i Värmland, Dalarna och Gävleborg anordnat utbildningar i tjänstedriven företagsutveckling. Enkelt beskrivet handlar det om att öka företagens lönsamhet genom att utveckla värdeskapande erbjudanden med kundens behov i fokus. “Den här utbildningen öppnade upp sinnet för hur man kan jobba med tjänster”, säger Lina Bylund som gått utbildningen.

Små och mellanstora företag är ryggraden i svensk ekonomi. De utgör 99,9 procent av alla företag i Sverige och står för nästan hälften av näringslivets sysselsättning och omsättning. Men de har också stora utmaningar i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld, där kunders, investerares och arbetskraftens krav och förväntningar ökar och hållbarhet blir en allt viktigare konkurrensfaktor.

Två män sitter i en soffa.
Från vänster: Kursledarna Professor Peter Magnusson från Karlstads universitet och Thomas Sundberg från Affärsinsikt

För att möta dessa utmaningar är företagsutveckling genom tjänstelogik ett starkt verktyg. Det var mot den bakgrunden som en företagsutbildning inom tjänsteutveckling lanserades vintern 2023. Bakom satsningen står Paper Province, Dalarna Science Park, Sustainable Steel Region, RISE (Propell) och Sandbacka Science Park.

– Vi ger tillverkande företag kunskap kring hur de kan addera tjänster till sin befintliga produktion. Det kan till exempel vara att erbjuda service, underhåll, rådgivning, utbildning, finansiering eller andra former av kundanpassade lösningar som skapar mervärde, säger Thomas Sundberg som är en av ledarna för utbildningssatsningen.

Konkreta workshops öppnade sinnet

Sex företag från Dalarna, Gävleborg och Värmland har deltagit i utbildningen. Företagen har olika utgångspunkter och är verksamma inom olika områden, men gemensamt är att de arbetar med tillverkning. Ett av företagen är ExTe i Hälsingland som tillverkar och levererar produkter till virkesåkare.

Kvinna tittar i kameran
Lina Bylund, platschef på ExTe.

– Den här utbildningen öppnade upp sinnet för hur man kan jobba med tjänster. De flesta tjänster behöver ingen råvara och kräver ett helt annat tänk, säger Lina Bylund, platschef på ExTe.

För ExTe är den ständiga utmaningen jakten på lönsamhet för slutkunderna. Åkerierna som kör timmer vill optimera hur mycket timmer de får med sig varje körning. Det är viktigt att fordonen inte ska krångla och servicen med reservdelar måste gå snabbt.

– Vi vill erbjuda våra kunder så mycket mer än bara en produkt. Vi vill ge en helhetslösning för att bidra till kundernas lönsamhet och faktum är att vi har en hel del tjänster för kunderna som vi inte har tagit betalt för tidigare, utan att tänka på det. Genom den här utbildningen har vi fått upp ögonen för att vi faktiskt kan vara tydligare mot kund vad vi erbjuder för tjänster. Flera av dem ingår när man köper våra produkter, men vi kommer troligen kunna börja ta betalt för vissa tjänster också, säger Lina Bylund.

Hållbarhetstänk

Under utbildningen har deltagarna också funderat kring vad man kan erbjuda sina kunder för hållbara erbjudanden som minskar resursförbrukningen.

– En konkret grej för oss är att förlänga livslängden ytterligare på våra produkter, genom att erbjuda renovering till exempel. Annars handlar det om utvecklingen av nya produkter och se till att det är lätt att återvinna eller återanvända material. Vi ser i dagsläget att det är väldigt få slutkunder som pratar om hållbarhet eller som frågar hur vi jobbar med hållbarhet, och i vårt fall tror jag att kraven behöver komma från skogsindustrin för att det ska bli mer driv i detta, säger Lina.

Att träffa andra företag inom ramen för utbildningen tycker hon var ett stort plus.

– Det är spännande att få tips och idéer av varandra och det ger väldigt mycket med fysiska träffar, fast vi verkar inom olika branscher, säger hon.

Utbytte erfarenheter

Pia Hellgren var en annan deltagare i utbildningen. Hon är försäljningschef på OptiPack i Sunne, som utvecklar förpackningar och förpackningstryck.

– Vi är så produktfokuserade i min bransch, så att man lätt glömmer att man kan ta betalt för sin kunskap och det har den här utbildningen påmint oss om. Rent konkret har vi börjat ta betalt för provtryck efter den här utbildningen, något som vi gjort gratis tidigare. Kunderna tycker inte att det är dugg konstigt att vi tar betalt för den tjänsten, säger hon.

Kvinna tittar i kameran
Pia Hellgren, försäljningschef på OptiPack

Pia tycker att en annan givande del av utbildningen var att få ta del av hur storföretag har jobbat med tjänstefiering.

– De större företagen visar ofta vägen för mindre företag och det är väldigt inspirerande. När vi gått igenom casen fick vi i uppgift att diskutera i små grupper och så kunde vi bryta ned caset till vår verklighet. Vi pratade till exempel om hur man kunde göra en eltandborste bättre ur ett hållbarhetsperspektiv och fick hur många idéer som helst! Våra kunder efterfrågar återvinningsbara förpackningar, så här måste vi ligga steget före, säger hon.

Riktning för prioritering

Deltog på utbildningen gjorde även Mora Mekanik AB, ett företag i Dalarna som erbjuder kunderna tekniska lösningar och mekanisk bearbetning.

– Jag är jättenöjd med utbildningen, den gav mig en riktning för hur vi ska prioritera insatserna för verksamheten i framtiden. Vi tittade på kundens väg genom affären och hur vi jobbar med kundupplevelsen i varje skede. Rent konkret kan det handla om allt från hur vi trimmar vår affärsnytta till hur vi arbetar för att bli en del av kundens konstruktionsprocess, säger ägaren Tomas Nordby.

– Vi fick verktyg för att bredda vår verksamhet och titta på vad det finns för behov hos kunderna som vi kan fylla genom våra tjänster, fortsätter han.

Man med glasögon och mustasch tittar i kameran.
Tomas Nordby, ägare Mora Mekanik.

Nyttan med tjänstefiering

Tjänstefiering kan innebära lojalare och nöjdare kunder, stabilare och mer långsiktiga intäkter, svårkopierade erbjudanden, starkare varumärke, samt mer hållbara erbjudanden som minskar resursförbrukningen, förlänger produktens livslängd och ökar återanvändningen eller återvinningen.

Att ställa om sin verksamhet från att vara produktdriven till att bli tjänstedriven kräver en hel del insatser från företaget. Exempelvis förståelse för kundernas verkliga behov och en förmåga att skapa lösningar som matchar dem. Företaget kan också behöva utveckla sin kompetens, affärsmodell, marknadsföring och kultur för att kunna leverera tjänster av hög kvalitet på ett effektivt sätt.

– Utbildningen lotsar företagen genom allt det här och genom att mixa teori, praktiska övningar och individuell coachning ökar man inte bara sin kompetens, utan står efter utbildningen praktiskt rustad att satsa på tjänstefiering, säger Thomas Sundberg.

Ökad innovationskapacitet

Utbildningsinsatsen har genomförts inom ramarna för projektet Focus Industry spets och är kopplad till den strategi för industriell omvandling som har tagits fram av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland. Där framgår att små och medelstora företag spelar en viktig roll i regionens ekosystem. Dessa företag utgör ett betydelsefullt leverantörssystem för de större företagen, samtidigt som de har en relativt låg innovationskapacitet.

För att driva de små och mellanstora företagens innovationsförmåga i rätt riktning har regionerna bland annat enats om att:

  • använda industrins egna behov av omställning som drivkraft för innovationer.
  • stötta framväxten av nya affärsmodeller och ny teknik för cirkulär ekonomi
  • verka för att flera små och medelstora företag ska använda sig av digitaliseringens möjligheter
  • stödja företagens förändringsförmåga med resurser för strategisk utveckling.

Annelie Strömberg

Projektledare och hållbarhetsstrateg

0723-528367