Circular Bioeconomy Arena

Ett Interreg Sverige Norge projekt där små och medelstora företag ska genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin öka sin konkurrenskraft.

Innovera cirkulära produkter och tjänster från skoglig bioekonomi

Ökad cirkularitet är en förutsättning för att utveckla morgondagens skogsprodukter och tjänster. I projektet samverkar aktörer i Norge och Sverige för att öka små och medelstora företags konkurrenskraften genom att innovera cirkulära produkter och tjänster från den skogliga bioekonomin.

Genom ett företagsnära samarbete med företag inom träbyggnation och förpackningar kan fler företag förverkliga sina idéer och öka tillväxten i regionen. Innovationsprocesser och arbetssätt ska vidareutvecklas för att möta företagens behov.

Dalarna Science Park är samverkanspartner i projektet.

 

 

Fakta om projektet

Priorietering en grönare gränsregion
Svensk projektägare: Paper Province
Norsk projekägare: Norwegian Wood Cluster
Samverkanspartners:  Dalarna Science Park, Innovatum Science Park, Sting Bioeconomy, Klosser Innovasjon, Kjeller Innovasjon och Circular Packaging Cluster.
Medfinansiärer:  Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Innlandet Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune och Vinnova.
Totalbudget:  2.011.596 EUR

Finansiärer

Projektets huvudfinansiär är Interreg Sverige-Norge. Medfinansiärer är Region Värmland, Region Dalarna, Västra Götalandsregionen, Innlandet Fylkeskommune, Viken Fylkeskommune och Vinnova.


Cecilia Carter

Affärsutvecklare

076-341 60 52