Cirkulära industriacceleratorn

Nya innovativa start-ups med idéer på hur produkter kan skapas utifrån Dalarnas identifierade restprodukter.

Start-ups med innovativa idéer bidrar till att restströmmar från industrin används på ett cirkulärt, smart och effektivt sätt.

Projektets mål är att tillvarata industrins restströmmar så att resurser kan användas cirkulärt, smart och effektivt.

I den cirkulärar industriacceleratorn plockas nya innovativa start-ups in. Start-ups med idéer på hur nya produkter kan skapas utifrån Dalarnas identifierade restprodukter. Tack vare detta kan vi cirkulera avfallet från vår tillverkande industri på ett bättre sätt. Acceleratorn är en innovativ verksamhet med målet att attrahera både nationella och internationella start-ups till
Dalarna.

Projektperiod: 2023-09-01-2026-08-31
Total budget: 12 755 658 kr
EU-finansiering: 6 377 829 kr
Projektägare: Dalarna Science Park
Projektpartner: IUC Dalarna

Finansiärer


Cecilia Carter

Affärsutvecklare

076-341 60 52

Erik Tosterud

Affärsutvecklare

076-341 08 38