Hållbar Innovativ Tillväxt

Projektet ska utforma och genomföra ett nytt program riktat till befintliga regionala små och medelstora företag. Projektets syftet är att öka förmågan till omställning under och efter pandemin. Det övergripande målet är att företag i Dalarnas näringsliv har stärkt sin konkurrenskraft och förmåga att identifiera och möta omvärldsförändringar genom innovation och omställning.

Företagsutveckling med hållbar innovation och tillväxt

Projektet ska utforma och genomföra ett nytt program riktat till befintliga regionala små och medelstora företag. Projektets syftet är att öka förmågan till omställning under och efter pandemin. Det övergripande målet är att företag i Dalarnas näringsliv har stärkt sin konkurrenskraft och förmåga att identifiera och möta omvärldsförändringar genom innovation och omställning. Programmet bygger på praktisk innovativ affärsutveckling, inspiration, kunskap, metoder, verktyg och nätverk. Företagen har fått tillgång till kompetens, metoder och verktyg för fortsatt arbete i egen verksamhet.

Projektfakta

Projektperiod: 2021-09-01-2023-08-31
Projektbudget: 4 651 334 kr
Insatsområde: React EU
Projektägare: Stiftelsen Dalarna Science Park

Pilotomgången av programmet är igång

Just nu pågår pilotomgången av programmet igång. Ett tiotal företag deltog på första träffen. Programmet pågår mellan 4-6 månader där de deltagande företagen träffas individuellt och i grupp för att utveckla sina företag.

Nästa omgång av programmet har ambitionen att starta i mitten av maj 2022.

Läs mer om HIT-programmet

Två nya kompetenser som ska skapa tillväxt i Dalarnas företag

Under pandemin har många företag utmanats att hålla verksamheterna i gång, tänka kreativt och annorlunda samt även, i vissa fall, ställa om för att överleva. Marianne Färlin och Dennis Larsson är två nyanställda på Dalarna Science Park, som ska arbeta för att stötta små- och medelstora företag till hållbar och innovativ tillväxt.

Läs mer

Marianne Färlin

Affärsutvecklare

070-8397543

Dennis Larsson

Affärsutvecklare

076 - 945 30 08