Inkubator Dalarna

Projektet Inkubator Dalarna ska erbjuda innovativa nya företag en av Sveriges vassaste inkubatorer. Dalarna Science Parks Inkubator ska bidra till att fler vågar starta företag i Dalarna inom nya områden och branscher.

Nya innovativa företag erbjuds utveckling och stöd

Genom projektet Inkubator Dalarna ska nya innovativa företag erbjudas utveckling och stöd av en av Sveriges vassaste inkubatorer. Inkubatorn ska bidra till att fler vågar starta företag i Dalarna inom nya områden och branscher. Projektet ska stärka individers förmåga att driva tillväxtföretag.

Projektets mål är att nya affärsidéer och startups i Dalarna ska utvecklas till hållbara, innovativa, framgångsrika och internationella företag som bidrar till att lösa globala utmaningar för en bättre framtid.

Projektperiod: 2023-01-01-2025-12-31
Projektbudget: 22 070 000 kr
Insatsområde: 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Finansiärer


Victoria Ställberg

Chef Företagsutveckling

070-671 04 51