Finansiering

Ibland krävs externt kapital för att företaget ska komma vidare på sin tillväxtresa. Vi rustar dig och ditt bolag för att möta, attrahera och hantera extern finansiering på bästa sätt.

image/svg+xml Boka ett möte

Hitta rätt finansiering

Många företag har behov av att hitta externt kapital. Vi stöttar och guidar dig i vårt gedigna nätverk där du har möjlighet att attrahera såväl såddkapital, bidrag, lån och ägarkapital. Vi rustar dig och ditt bolag för att möta och hantera detta på bästa sätt. Men framförallt får du förutsättningar att tidigt komma i kontakt med dem som gör din affär hållbar – kunderna.

Boka ett möte

DalaCapital – investerar i nystartade, innovativa bolag i Dalarna

DalaCapital vill bidra till att fler innovativa bolag startas och utvecklas framgångsrikt i Dalarna. Därför investerar vi i bolag med stor potential i tidig fas. Initiativtagare till DalaCapital AB är stiftelsen Dalarna Science Park samt de tre finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna , Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna som tillför 18 MSEK för att gynna nyföretagandet i regionen.

Söker du startkapital till ditt bolag?

Läs mer om DalaCapital

Växa med hjälp av externt kapital

Tregion Startup Invest är ett investeringsbolag med målsättning att öka möjligheterna för startups i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland att växa med hjälp av externt kapital. Investeringar kan göras i startups från olika branscher med olika typer av lösningar och innovationer i företag som deltar i inkubatorprogrammen som är knutna till BizMaker, Dalarna Science Park och Movexum.

Läs mer

Projektutlysningar riktade till företag

Det finns ett stort antal nationella projektutlysningar hos olika myndigheter som Vinnova, Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Energimyndigheten mm. Vi vet att det kan verka övermäktigt och alltför tidskrävande för ett mindre företag att hålla reda på alla möjligheter som finns. Vi kan bistå med att hitta rätt samt tipsa om olika utlysningar och fungera som bollplank vid författande av ansökningar

Är ni ett litet eller medelstort företag och har projektidéer som ni vill diskutera med oss, är ni intresserade av att ta reda på om det finns utlysningar som kan passa er eller vill ni ha stöd i en specifik ansökningsprocess?

Boka möte

Boka ett möte

  • Beskriv gärna kort vad du vill prata om. Ex. prata affärsidé, kontakter, samarbeten eller nya affärskontakter i världen.

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering

Sök Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering!

Gemensamt för de båda checkarna är att stödet riktar sig till små företag som har:

  • 2-49 anställda
  • en omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • en ekonomi i ordning

Du kan ansöka om stöd mellan 50 000- 250 000 kr. Stödet täcker hälften av externa kostnader, den resterande delen står ditt företag för (i kontanta medel).

Läs mer

Johan Sellner

Investeringsfrågor

073-526 00 23

Marie Ericson

Affärsutvecklingscheckar

070-621 12 46