ÅRETS SKAPA-PRIS TILL ROGER DANIELSSON, AVESTA, FÖR GREEN BUFFERS

ÅRETS SKAPA-PRIS TILL ROGER DANIELSSON, AVESTA, FÖR GREEN BUFFERS

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, ”SKAPA-priset”* på 500 00 kronor är Roger Danielsson från Dalarnas län för hans uppfinning ”GREEN BUFFERS” – som ger en förbättrad krocksäkerhet för tåg. Problemen med dagens utrustning är att all energi inte hinner hanteras vid en kollision då hela tidsförloppet är mycket kort vilket kan leda till allvarliga urspårningar.  

Grattis Roger till SKAPA-priset 2021!

Rogers pitch kan du se här.

Motiveringen från SKAPA-juryn lyder så här:

”Nu och i framtiden är vi beroende av miljövänliga transporter. Spårbunden trafik kommer fortsatt att ha en stor roll i vår infrastruktur. Tåg är tunga och ibland snabba. Gods och persontransporter med tåg kan ibland leda till olyckor som innebär säkerhetsrisker för individer och omgivande natur. När olyckan är framme vet vi att den kan få ödesdigra konsekvenser, personskador, dödsfall och stora materiella skador. GREEN BUFFERS bidrar till ökad säkerhet vid tågkrock. Genom att synkronisera och optimera fördelningen av energiupptagningen genom hela tåget fås en mer utspridd och kontrollerad deformation, vilket gör att tåget kan hålla sig kvar på spåret. Resultatet är ökad passagerarsäkerhet och mindre skador materiellt och på naturen.”

Patent klart och samarbeten utvecklas

Roger har arbetat med denna innovation i några år och nyligen beviljades ett svenskt patent och även fått ett positivt mottagande på den internationella PCT ansökan. Just nu arbetar Roger och hans team med olika företag som bidra till utvecklingen av produktkonfigurator för GREEN BUFFERS och till utveckling av dess digitala produktionsprocesser. För att påskynda affärsutvecklingen är ett samarbete initierat med Ignite Sweden, där start ups kopplas ihop med internationella storbolag och offentlig sektor/operatörer.

– Ett jättebra sätt för mig och bolaget RXD att knyta nya kontakter och skapa affärer genom att använda dessa befintliga kommunikationsvägar, menar Roger.

Affärsutveckling genom Dalarna Science Park

Bolaget RXD och innovationen GREEN BUFFERS, genomgår nu ett affärsprogram inom Dalarna Science Park för att accelerera bolaget framåt.
En viktig del är hållbarhetsfrågorna och där kommer resultatet av första klimatberäkningar presenteras, dvs vad innovationen bidrar med för miljön.

Roger tror också mycket på den internationella marknaden för GREEN BUFFERS, och är redo så snart de digitala processerna är på plats.

*SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

 

GREEN BUFFERS - INNOVATIONEN SOM UTVECKLAR TÅGBRANSCHEN OCH RÄDDAR LIV!

Varje år inträffar ca 1900 tågolyckor i världen, dvs. mer än fem om dagen. Olyckor som kan få förödande konsekvenser för både människor och samhället. Roger Danielsson har genom sitt...

Läs mer