Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Hållbarhet

Hur gör man en industristad klimatneutral?

Hur gör man en industristad som Borlänge klimatneutral? Den frågan ska nu ett innovationsteam bestående av näringsliv, organisationer och föreningar hitta nya innovativa lösningar på. Dalarna Science Park kommer att leda den del av projektet som handlar om innovationer, där ett team gemensamt ska ta fram nya lösningar och förslag på hur Borlänges klimatpåverkan kan minska. I innovationsteamet finns representanter från Borlänge kommun, Borlänge Energi, Högskolan Dalarna, 2047 Science Center, ...

Läs mer

Innovationssystemet skapar värde – verktyg för hållbarhet i verkligheten

”Vi befinner oss i en djup klimatkris som sätter ramar och skapar möjligheter för nyföretagande och industriella satsningar. Vi har det här decenniet på oss att göra signifikanta skillnader.” Med de talande orden inledde Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan, sin presentation under ett seminarium på temat Verktyg för hållbarhet i verkligheten som Swedish Incubators and Science Parks, Dalarna Science Park och Social Venture Network ...

Läs mer

Dalarna topp tre inom livsmedelsinnovation i landet

Innovationsgraden inom livsmedelssektorn i Dalarna är stark i en nationell jämförelse. Antal företag per län som gjort mätbara innovationer inom livsmedelsbranschen i Sverige är störst i Södermanland, Värmland och Dalarna. Detta framgår i en rapport från Handelshögskolan i Jönköping och Sweden Food Arena. Dalarna Science Park arbetar aktivt med innovationsstöd till entreprenörer inom livsmedel.

Läs mer

Fler jobb, ökad tillväxt och ny kompetens blir resultatet av ökad internationalisering

Sammanställning av Dalarna Science Parks tredje digitala Innovationspanel har nu genomförts. Panelen, som publicerades i slutet av november, fokuserade framför allt på synen på Dalarnas internationaliseringsarbete. Det är tydligt att det råder en stark tilltro bland respondenterna att en ökad internationalisering kan skapa både nya jobb och tillväxt i Dalarna. Det är nära 80 procent av de svarande som ser klara fördelar för hela regionen med ökade internationella kontakter. Utöver ...

Läs mer

6 tips för att komma igång med hållbarhetsarbetet

Här har vi våra sex bästa tips föra att komma igång med ditt företags hållbarhetsarbete. Hållbarhet är mer aktuellt än någonsin men det kan vara en utmaning att vet i vilken enda man ska börja. Innan du sätter igång är det viktigt att ha med sig att hållbarhet brukar beskrivas som i tre dimensioner - ekologisk, social och ekonomisk. Att alla tre delar är lika viktiga och behöver samspela.

Läs mer

Företagande i medvind – all time high under 2021

Marknaden är het för start-ups i Dalarna. Dalarna Science Parks inkubatorföretag levererar på flera plan, och under året har de genererat externt kapital på rekordnivåer. – Förra året attraherade företagen i inkubatorn 18 miljoner kronor i externt kapital, i år är siffran uppe i 51 miljoner, säger Victoria Ställberg. Vi har flyttat fram våra positioner i länet och det lovar väldigt gott inför framtiden. Och det här visar med all önskvärd ...

Läs mer

Angelica Ekholm ingår i Dalarnas nya energi- och klimatråd

Den 15 december startar Dalarnas nybildade energi- och klimatråd sitt arbete. Rådet har fått en stark bemanning med bred kompetens för att kunna axla ansvaret att leda den nödvändiga energi- och klimatomställningen i Dalarna. Angelica Ekholm, vd för Dalarna Science Park, tar en plats i rådet.   

Läs mer

Hållbara städer med klimatomställning  

Vi, alla, måste arbeta snabbare och tillsammans för att nå FN:s mål enligt Paris-avtalet från 2015: att hålla ökningen av medeltemperaturen på jorden under 1,5 grader. För att kunna genomföra de genomgripande förändringar som krävs behöver vi utforska andra sätt att arbeta på, på alla nivåer i samhället.  I december 2021 signerade kommuner och myndigheter klimatkontrakt och avsiktsförklaringar för klimatomställning till klimatneutrala städer år 2030.  Borlänge kommun var en av de 23 ...

Läs mer

Vi har något att berätta!

Med vår innovationskraft och kunskap om hållbarhetsarbete kommer vår förmåga till global samverkan att vara en viktig pusselbit för hur framgångsrikt klimatarbetet blir. Vi har något att berätta! Då är det vår plikt att också göra det. Se de här raderna bara som en början!

Läs mer

Företagsutveckling med hållbar innovation och tillväxt 

Många små och medelstora företag har behov att utvecklas, tänka nytt, växa och ställa om sin verksamhet med hållbarhet i fokus. Att ta steget vidare och ta sig an utmaningar inom bland annat hållbarhet, digitalisering, innovation och ledarskap erbjuds nu genom Dalarna Science Park.  Så är du företagare i Dalarna och söker inspiration, nya verktyg och nätverk så finns möjligheten genom Dalarna Science Park. I mitten av december startar den första omgången ...

Läs mer