Succéprogrammet Navigator startar i Dalarna – ska få småföretag att växa

Succéprogrammet Navigator startar i Dalarna – ska få småföretag att växa

Alla vinner på att mikro- och småföretag växer eftersom de skapar fler jobb och ökar produktiviteten i landet. Därför satsar nu Dalarna Science Park, tillsammans med Leksands Sparbank, på konceptet Navigator Scaleup. Det går ut på att erfarna entreprenörer, så kallade Navigator-coacher, stärker företag som har ambitionen att växa.

Konceptet Navigator bygger på att etablerade företag med stor tillväxtpotential under två år får tillgång till fyra externa spetskompetenser, så kallade coacher. De fyra coacherna väljs specifikt för varje deltagande företag. Dessa bidrar sedan med sin samlade kunskap och erfarenhet för att stötta företagen och företagarna att ta nästa steg i sin utveckling.

När konceptet Navigator introducerades i Värmland, då som ett EU-projekt, deltog 20 företag inom olika branscher och dessa hade efter två år ökat sin sammanlagda omsättning med 222 procent och ökat antalet anställda med 45 personer.

Bakom satsningen i Dalarna står Leksands Sparbank i samarbete med Dalarna Science Park. Sparbanken har identifierat de fem företag som deltar i premiäromgången. Därefter tar processledare vid Dalarna Science Park vid för att leda programmet framåt.

– Det är otroligt kul att vi som sparbank får göra något sådant här för vårt befintliga näringsliv. Navigator öppnar en palett av möjligheter för redan etablerade företag att växa, utvecklas och expandera. Dessutom finns siffror på att det händer grejer när man gör det här. Att företagen växer och expanderar gör att de anställer fler, tjänar mer, omsätter mer och kan till och med skapa inflyttning gör skillnad på samhällsnivå. Det genererar en växande och mer välmående bygd, säger Björn Rinstad, vd på Leksands Sparbank.

– Som mötesplats för företag och innovationer i Dalarna ser vi jättemycket fram emot att kroka arm med Leksands Sparbank och stötta deras företagskunder med ambitioner att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vår erfarenhet är att det är ofta de mindre bolagen som får störst utväxling av tillgång till kompetenser, verktyg och coachning. Nu kan vi erbjuda den stöttningen under två hela år. Det kommer att ge verklig effekt för entreprenörerna, deras företag och regionens tillväxt, säger Angelica Ekholm, vd på Dalarna Science Park.

Kort om Navigator Scaleup i Dalarna

Pilotprojektet genomförs under en tvåårsperiod. Leksands Sparbank identifierar potentiella företagskunder med ambitioner att växa och utvecklas, som därigenom kan få effekt av att genomgå Navigator. Dalarna Science Park koordinerar och genomdriver därefter projektet. Projektet delfinansieras av Vinnova.

Läs mer om Navigator Scaleup

Leksands Sparbank

Vinnova