Sveriges första konferens om insekters roll i livsmedelskedjan

Sveriges första konferens om insekters roll i livsmedelskedjan

Ökad befolkningstillväxt och överskridna planetära gränser kräver nya sätt att lösa vår matproduktion. Människor på vår jord svälter samtidigt som vi producerar stora mängder matavfall. Under två dagar samlades för första gången forskare, företag och intressenter från Sverige, Norge, Danmark och Österrike hos Dalarna Science Park för att diskutera hur insekter kan användas som en del i lösning för att producera mer hållbara livsmedel och foder.

Behovet av nya proteinkällor och ökad oro i världen gör att vi har behov av att bli mer självförsörjande och skapa hållbara cirkulära livsmedelskedjor. Här kan klimatsmart proteinproduktion från insekter var en del av lösningen. Insekter kan bli en framtida proteinkälla i form av mat till oss människor men kanske framför allt som foder till djur. På konferensen i Borlänge diskuterades forskningsresultat, möjligheter, nya affärer och utmaningar i arbetet med att utveckla en helt ny matindustri. En matindustri som har potential att bli helt cirkulär – från jord till jord.

Läs mer om inkubatoriföretaget Tebrito som deltog i konferensen

– Insekter måste ses som en del i hela vårt matsystem. De kan till exempel vara en del i livsmedelskedjan genom att utfodras med rester från livsmedelsindustrin för att sedan i sin tur bli foder till fisk. Idag består fiskfoder ofta av fiskmjöl från utfiskade hav och soja som produceras långt bort. Genom att använda insekter som ingrediens i foder kan vi skapa en mer närproducerad och hållbar mat, säger David Levrén, projektedare för livsmedelsutveckling på Dalarna Science Park.

Behov för att branschen ska utvecklas

Vi kan efter konferensen konstatera att insektsindustrin har potential och spås en god utveckling. Behovet av en mer hållbar och cirkulär matproduktion är stort. Bara i Europa uppskattar man att branschen kan komma att sysselsätta 25 000 människor år 2030 och locka investeringar på 2 miljarder euro fram till år 2025. Potentialen finns främst inom djurfoder.

Men vi kan också konstatera att det återstår en hel del arbete för att utvecklingen ska ta fart. Fokus för branschen just nu handlar om att få upp volymer och få ner priserna för att kunna konkurrera med billigare alternativ. Den teknologiska utvecklingen inom insektsbranschen går framåt men fortfarande kvarstår en del utmaningar innan man når en storskalig produktion. Det behövs fler leverantörer med rätt teknik så att insektsproducenterna kan fokusera på leverans och sina företag och inte på att ta fram maskiner. Likaså är lagstiftningen ett område där det har hänt och händer en hel del men är fortsatt en fråga som behöver utredas och anpassas för att branschen ska kunna utvecklas.

Något som många av talarna lyfte är vikten av samarbete mellan företag, leverantörer, forskare, myndigheter och konsumenter när en ny bransch ska utvecklas.

Konferensen på Dalarna Science Park är del av del av Interregprojektet KLIPP som syftar att skapa förutsättningar för en storskalig produktion av insekter för mat och foder i Skandinavien.

– När branschen inte är anpassad eller mogen för nya, innovativa idéer så är det vår uppgift att vara där och kratta manegen för att driva på den nödvändiga utvecklingen, säger Angelica Ekholm, VD på Dalarna Science Park.

Föreläsningarna har spelats in och kan ses i efterhand.

Se konferensen i efterhand!

Talare

Talade på konferensen gjorde:

 • Anders Engström, innehållsansvarig och omvärldsbevakare, AGFO.
 • Nils Österström, CEO, Tebrito AB och Åsa Kluck, Project Manager, Tebrito AB
 • Cecilia Lundin, koncernansvarig miljöchef på Spendrups Bryggeri AB
 • Gunnhild Jaastad, Dr.scient, NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
 • Alexander Solstad Ringheim, Co-founder, Invertapro – CEO – Insect enthusiast
 • Madeleine Linins Mörner, programansvarig Framtiden mat, Axfoundation
 • Jenny Dannstedt, Innovaitonsledare på Antrop, Head of Service design
 • Trygve Stølan, Høgskolelektor och Veronica Bluementhal, Seniorforsker vid Østlands-forskning, Høgskolen i Innlandet
 • Simon Berner, FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.-Ing från University of Applied Sciences
 • Hans Petter Olsen, CEO Denofa AS och Pronofa ASA
 • Ola Albrektsson, eventkock
 • Nathalie Berezina, PhD, CEO på Norbite
 • Lars-Henrik Lau Heckmann, head of Business Development på Better Insect Solutions
 •  Ola Strom, Food Technologist, Tetra Pak

David Levrén

Projektledare

070-360 44 03