Vi letar alltid efter fler innovationer

Vi letar alltid efter fler innovationer

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Det är en konkurrensfördel och en viktig pusselbit i de utmaningar vi har framför oss. Samtidigt är vi inte så många. Dalarna är till invånarantal en liten region i Sverige, Sverige utgör 2 procent av befolkningen i Europa, och Europa utgör 6 procent av den globala befolkningen. Jag är därför helt övertygad om att vi här i Dalarna i högre grad behöver använda den fantastiska innovationskraft vi besitter.

På Dalarna Science Park jagar vi ständigt nya sätt att driva innovation. Det är nödvändigt för oss att skapa nya gränsöverskridande samarbeten, pröva ett mer utforskande arbetssätt, testa och utvärdera metoder och verktyg som leder utvecklingen framåt och hjälper oss att lösa framtidens utmaningar.

Så här i början på året har vi lanserat flera olika initiativ för att finna och inspirera till nya innovationer i Dalarna. Det första gick av stapeln 10-11 februari, Dalarna 24h Innovation Challenge. Ett samarbete mellan Dalarna Science Park, Högskolan Dalarna och Hitachi Energy. 32 studenter från 12 olika nationaliteter samlades vid lunchtid på fredagen i våra lokaler i Borlänge och fick utmaningen ”Hur ska Hitachi locka 1000 ingenjörer till Ludvika” presenterad. Denna fick de sedan jobba med 24 timmar non-stop. Fem team sattes ihop och i slutändan korades den bästa idén, vilken Hitachi nu får välja hur de ska förvalta.

Vårt andra initiativ är att vi just nu scannar av Dalarna på idéer via idétävlingen ”Jag har en idé”, ett koncept där vem som helst enkelt kan anmäla en idé via www.jagharenide.nu. Förhoppningen är att sätta igång tankar kring innovation, att på ett nytt sätt hitta idéer som kan bli viktiga innovationer för framtiden och att stötta idébärare så att idéerna får en möjlighet att nå kommersialisering, vilket leder till att nya företag startas i Dalarna.

Vi tror också, gemensamt med Högskolan Dalarna, att om vi ska generera mer innovation från Dalarna så är ett nära samarbete med Högskolan Dalarnas forskare och studenter avgörande. Vårt mål är att fler forskare och studenter ska nå Dalarna Science Park med sina idéer. Det är svårt att hitta statistik på hur många innovationer som genereras av studenter och forskare vid universitet och högskolor i Sverige. Det närmaste vi kan komma är hur många innovationer som fått finansiering via de innovationskontor som finns på de flesta universitet i Sverige. Och ska vi få en rättvisande bild så går statistiken tillbaka till 2019, alltså innan pandemin, där närmare 1000 innovationer registrerades och där stora lärosäten som Lund Universitet, Chalmers och KTH givetvis toppar listan.

Jag tror att vi har ett spännande år framför oss och innan 2023 är slut hoppas jag att vi identifierat många nya innovationer och att vi tagit tillvara och synliggjort delar av den kraft som finns i Dalarna.

Avslutningsvis kommer vi i år prioritera något som de senaste årens pandemi gjort svårt att genomföra, att finnas på plats ute i Dalarnas kommuner med vårt koncept Dalarna Science Park on Tour. I februari var vi i Mora och träffade kommunledning, entreprenörer, blivande entreprenörer och gymnasieelever. 31 mars besöker vi Avesta och vi ser verkligen fram emot att se södra Dalarna på plats då!