BSI_4Women

Projektet BSI_4Women syftar till att stödja entreprenöriella förmågor hos ukrainska kvinnor på flykt och därmed öka möjligheter till egen försörjning och utveckling.

Om projektet

Kriget i Ukraina har orsakat en tragisk humanitär kris samt ekonomisk förödelse som påverkar länder och regioner långt utanför Ukrainas gränser. Projektet BSI_4Women syftar till att stödja entreprenöriella förmågor hos ukrainska kvinnor på flykt och därmed öka möjligheter till egen försörjning och utveckling.  

Dalarna Science Park samarbetar med sex partners från området kring Östersjön; RARR Rzeszow i Polen, Møre och Romsdal Fylkeskommune i Norge, Ehrvervshus Midtjylland i Danmark, Tallinn Science Park Tehnopol i Estland, Tech-Park Kaunas i Litauen samt Ventspils High Technology Park i Lettland.  

Dessa projektpartners ska tillsammans utveckla och dela metoder och lösningar för att stödja entreprenörskap hos kvinnorna och ambitionen är även att upprätta en transnationell fond. 

Projektet är finansierat av ERDF inom ramen för Interreg Baltic Sea Region. 

Projektet pågår under år 2023-2025 och ska: 

  • Stärka flyktingkvinnors entreprenöriella förmåga vilket ska resultera i egen försörjning och utveckling. 
  • Skapa ett anpassat inkubatorerbjudande till målgruppen. 
  • Tillhandahålla mikrostöd för start av företag till projektdeltagarna. 
  • Stärka konkurrenskraften hos företag i Östersjöregionen. 
  • Sprida lösningar utvecklade inom projektet till andra aktörer. 

En regional arbetsgrupp med aktörer och företag har bildats som ska hjälpa till i projektets genomförande.  

Projekts sociala kanaler

www: interreg-baltic.eu/project/bsi_4women/
Facebook: www.facebook.com/BSI4Women
Instagram: www.instagram.com/bsi_4women
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bsi4women

Do you want to test how to start a business?

Are you interested to join a free course where you can test your ideas, learn about business development, and maybe start your own business?

Together with business- and innovation coaches at Dalarna Science Park we offer six lessons of business development. The course is free of charge, and we want you to be curious, take active part, work, and have a future vision of developing a business.

Read more

 

ВИ ХОЧЕТЕ СПРОБУВАТИ РОЗПОЧАТИ СВІЙ БІЗНЕС?

Чи цікавить вас приєднатися до безкоштовного курсу, де ви зможете випробувати свої ідеї, дізнатися про розвиток бізнесу і, можливо, розпочати власний бізнес?

Разом з тренерами з інновацій та бізнесу Парку Науки Даларна ми пропонуємо шість уроків розвитку бізнесу. Це безкоштовний курс. Ми хочемо, щоб ви були зацікавленими, приймали активну участь, працювали і мали бачення розвитку бізнесу.

Читати далі

 

 

 

Ann-Louise Larsson

Projektledare, BSI_4Women

070-695 62 92

Jörgen Steen

Affärsutvecklare, BSI_4Women

070-522 71 58