In Dalarna

Dalarna behöver ha med fler på resan in i framtiden. Fler som vill kombinera fartfylld internationell karriär med avkopplande fritid.

Syfte

Projektet syftar till att stärka Dalarnas position som industriregion för att attrahera nyetableringar av företag, attrahera talanger för att stärka näringslivets möjligheter att rekrytera kompetens och marknadsföra Dalarna som en innovativ och attraktiv region.

En regional arbetsgrupp med aktörer och företag har bildats som ska hjälpa till i projektets genomförande. Här samarbetar vi med Hitachi Energy, SSAB, Boliden, Stora Enso Fors, IUC Dalarna, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Rekryteringslots samt Samarkand 2047, Mellansvenska Handelskammaren, Visit Dalarna och Region Dalarna.

In Dalarna bygger på den satsning som gjordes genom projektet Attraktiv industriregion under 2022-2023. Mer information finns på webbplatsen In Dalarna

 

Innehåll

Genom projektet In Dalarna fortsätter vi nu att:

  • lyfta fram Dalarna som en intressant och attraktiv arbetsmarknadsregion.
  • Öka kännedomen om Dalarna som karriärregion.
  • Ge näringslivet förutsättningar att attrahera och rekrytera efterfrågad kompetens.
  • Undersöka Intresse och förutsättningar för en organisation kring inflyttar- och/eller medflyttarservice samt inflyttaraktiviteter i de kommuner som idag saknar detta.
  • Stärkt samverkan mellan företag, kommuner, organisationer och akademi gällande kompetensförsörjning

Projektfakta

Projektperiod: 2024-04-01 – 2025-03-31
Projektägare: Region Dalarna
Projektledning: Dalarna Science Park
Projektpartners: Hitachi Energy, SSAB, Boliden, Stora Enso Fors, IUC Dalarna, Sparbanksstiftelsen Dalarna, Högskolan Dalarna, Rekryteringslots samt Samarkand 2047 och Region Dalarna.
Totalbudget: 1,8 mdkr
Kontaktpersoner: Ann-Louise Larsson och Angelica Ekholm.

Angelica Ekholm

VD

070-209 82 17

Ann-Louise Larsson

Projektledare Viable Cities, Attraktiv Industriregion, Smart City Sweden

070-695 62 92