Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Ny arena för affärsänglar ska lyfta startups utanför storstäderna

Nybildade ängelinvesterarbolaget Tregion Startup Invest matchar privata investerare med de mest lovande affärsidéerna i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. Bakom satsningen står Dalarna Science Park tillsammans med Movexum och BizMaker.

Läs mer

Innovation som flyttar gränser

Dalarna Science Park och Visit Dalarna samarbetar för att genera tillväxt och bryta ny mark. Fokusområdet är upplevelsetjänster riktade mot besöksnäringen via gamifiering eller spelifiering. – Vi har redan sett fina resultat i de företag som deltagit i innovationsprocessen, där nya gamifierade tjänsteprodukter har utvecklats, säger Victoria Ställberg, chef Företagsutveckling, Dalarna Science Park. Vi kan se en hävstångseffekt för en hel bransch och region, och som i nästa fas kan ...

Läs mer

Upphandling inom Attraktiv Industriregion

Dalarna Science Park upphandlar just nu konsultstöd som syftar till att öka attraktiviteten för Borlänge och Dalarna som industriregion. Stödet ska ha fokus på att stärka Borlänges och Dalarnas position som industriregion för att attrahera nyetableringar av företag.

Läs mer

Åforsk entreprenörsstipendium

Nu kan entreprenörer från hela Sverige söka ÅForsk Entreprenörsstipendium, som delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns under Sveriges Innovationsriksdag under våren 2022 och tilldelas 200 000 kr vardera.

Läs mer

Fler jobb, ökad tillväxt och ny kompetens blir resultatet av ökad internationalisering

Sammanställning av Dalarna Science Parks tredje digitala Innovationspanel har nu genomförts. Panelen, som publicerades i slutet av november, fokuserade framför allt på synen på Dalarnas internationaliseringsarbete. Det är tydligt att det råder en stark tilltro bland respondenterna att en ökad internationalisering kan skapa både nya jobb och tillväxt i Dalarna. Det är nära 80 procent av de svarande som ser klara fördelar för hela regionen med ökade internationella kontakter. Utöver ...

Läs mer

En nära på uppfylld önskelista

Tänk vad fort ett år går. Nu närmar sig slutet av 2021 och det är dags att summera ännu ett speciellt år. Det har även i år varit ett år som i mångt och mycket präglats av en pandemi och dess effekter. Men vi har hittat nya arbetssätt som skapat förutsättningar att driva på arbetet i något jag skulle beskriva som ett rasande tempo. Jag är stolt över att kunna ...

Läs mer