Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

SMARTA INNOVATIONER GER HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

För att städer ska fortsätta utvecklas smart och hållbart med planering av bostäder, transporter, digitala lösningar, återvinning etc behövs nya innovationer. Exportplattformen Smart City Sweden har som uppdrag att ta emot utländska besökare, koppla ihop med företag och visa det mest innovativa och klimatsmarta vi har inom smarta och hållbara städer, dvs FNs hållbarhetsmål nr 11. På Dalarna Science Park ansvarar vi för noden inom mellersta Sverige.

Läs mer

Dalarnas inkubator excellent

Dalarna Science Parks Inkubator har i nationell konkurrens utsetts som excellent av Vinnova, statens innovationsmyndighet. Det innebär att verksamheten tillförs finansiering för att fler nystartade innovativa företag ska få stöd med affärsutveckling. Målgruppen är nya företag i Dalarna som genom ett unikt kunskapsförsprång kan växa internationellt och hållbart. Att utses som excellent inkubator är en kvalitetsstämpel för verksamheten och ett bevis på att Dalarna har ett flertal företag som uppfyller Vinnovas ...

Läs mer

Innovativa Dalarna

I denna, för företag och organisationer, utmanande tid krävs både nytänkande, mod och samverkan. Detta är något vi ser mycket av – mellan företag, främjare, näringslivskontor, regionen, föreningar och organisationer. Initiativen är bra och många men ibland kan det vara svårt att hitta rätt bland alla bra ting.

Läs mer

I tuffa tider vill flera prata mera

Tuffa tider både för företag och människor har Covid-19 pandemin orsakat. Men för företaget Pratamera har trycket ökat; flera väljer att anlita företagets psykologer och psykoterapeuter för att prata mera. Pratamera har även inlett flera samarbetet och utökat sina tjänster. Företaget är idag med i Dalarna Science Parks inkubatorn och får stöttning i affärsutvecklingen.

Läs mer

Inkludering ger tillväxt och bidrar till FNs mål 10

Alla ska ges samma möjligheter att få växa med sina idéer, företag och projekt oberoende vilket kön eller nationalitet man har. Vi på Dalarna Science Park vill bli bättre på inkludering oavsett nationalitet. Därför bjöd vi in företaget FEEN till en genomgång där vi också bidrar till FNs mål 10 – minskad ojämlikhet.

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt!

Det sägs ju att tiden går fort när man har roligt, och om det gäller, så har jag verkligen haft en kul period dessa år. Tiden har nämligen bara flugit fram och plötsligt står jag inför det faktum att det är dags att avsluta jobbet. Trots att det känns som att jag började alldeles nyss.

Läs mer