Alla artiklar & inlägg

Här hittar du hela vårt artikel- och inläggsarkiv.

Nyheter

Basindustrin - omställning till fossilfrihet ett hot eller möjlighet?

Riksdagen har bestämt att utsläppen av växthusgaser från svenska transporter ska minska med 70 % till 2030 jämfört med 2010. Enligt Trafikverket bör detta mål nås genom ökade bränslepriser, ökad användning av biodrivmedel och ökad elektrifiering. Men hur kommer basindustrin att påverkas?

Läs mer

Stort intresse för DalaCapital bland företag

Lanseringen av DalaCapital har varit över all förväntan sedan kapitalfonden startade i slutet av januari. Fonden som ska bidra med nytt kapital till företag för utveckling av Dalarna. 

Läs mer

Linnéa Falkinger – en sann entreprenör i själ och hjärta som brinner för det hållbara, cirkulära och sociala entreprenörskapet

Nu förverkligar hon sin affärsidé! En idé om ett innovativt växtbaserat cashewkött till matlagning. Köttet utvinns från den näringsrika spillfrukten cashewäpple i samband med produktionen av cashewnötter i Senegal, i Västafrika. Varumärket Cashewmeetly är förpackad i en hållbar affärsmodell med mål att generera tusentals nya arbetstillfällen till annars arbetslösa kvinnor, återinvestera delar av vinsten till att finansiera barn- och ungas skolgång, stötta lokala välgörenhetsprojekt och erbjuda mikrolån till kreativa entreprenörer ...

Läs mer

Smart City Sweden demonstrerar svenska lösningar digitalt i coronatider

För Smart City Sweden, med uppdrag att lyfta fram svenska lösningar för hållbara städer internationellt, ställer dagens reserestriktioner krav på nya arbetssätt. Från att välkomna internationella delegationer på plats runt om i landet genomförs i dag både besök och andra evenemang helt digitalt. På Dalarna Science Park, som ansvarar för mellersta Sverige, har under 2020 tagits emot ca 20 internationella digitala besök.

Läs mer

Mina 100 första dagar

Nya chefer sägs behöva 100 dagar på sig för att se riktningen framåt och vinna internt förtroende. Jag har från dag 1 bestämt mig för att jag varje dag ska säkra att jag tar till mig nya insikter som kan gagna vår organisation framåt. Därför har också varje dag varit värdefull för mig.

Läs mer

DalaCapital introduceras: Nytt kapital till företag ska bidra till utveckling för regionen

Företag i Dalarna ges nu möjlighet att söka finansiering i ett tidigt utvecklingsskede. Genom det nystartade bolaget DalaCapital AB, kan företag ansöka om s.k. såddkapital, mellan 100 000 och 500 000 kronor. Initiativtagare till DalaCapital är stiftelsen Dalarna Science Park samt de tre finansiärerna Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag och Region Dalarna som tillför 18 MSEK för att gynna nyföretagandet i regionen

Läs mer

Pratamera siktar mot stjärnorna!

Företaget Pratamera Sverige AB som erbjuder e-hälsovård för psykisk ohälsa har under pandemin accelererat. Från att vd Patrik Hast ensam startade bolaget på hösten 2016 till att idag var ca 45 personer! Genom inkubatorn får de råd och stöttning i utvecklingen av företaget. Och nu är Pratamera nominerade till Stjärngalan 2020 som ”Årets Nyföretagare”.  

Läs mer

Byte av bränsle för att nå Sveriges klimatmål till 2030

Att byta bränsle till en högre inblandning av förnybart drivmedlet är ett viktigt steg av regeringen för att nå klimatmålen. För att minska utsläppen så har regeringen föreslagit - men ej antagit -  en långsiktig plan till ett nytt regelverk kring biobränslen och den sk reduktionsplikten. 

Läs mer

Mellanrummet skapar värde

Snart är det dags att lägga detta annorlunda år 2020 till handlingarna; ett år vi aldrig kommer att glömma! Pandemin har kommit att påverka oss alla. Vi på Dalarna Science Park har stöttat entreprenörer och verksamheter i regionen så gott vi har kunnat. Vi har dock sett hur innovationskraften både växer och sjunker. I slutet av året reflektera jag över vad som kan få oss människor att bättre hantera utmaningar, svårigheter ...

Läs mer

Hållbara lösningar med digital fiberprojektering

Inkubatorbolaget OptoPro Solutions utvecklar mjukvara och en digital plattform för projekthantering inom fiberutbyggnad och kraftnät. I en jämförelse med konventionell fiberutbyggnad visar Optopros teknik på goda hållbara resultat och minskade utsläpp av växthusgaser. Resultatet visar en minskning på 127 kg CO2-ekvivalenter i ett fiktivt 6-månadersprojekt med 200 hushåll.

Läs mer