A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow

2024-09-11 kl. Tid meddelas senaste - -

-

11

sep

Den 11 september 2024 äger Nordens största digiloga hållbarhetsevent rum – A Sustainable Tomorrows elfte upplaga – med deltagare på lokala hubbar runt om i Norden. 2023 deltog 20 000 personer på 150 hubbar, 2024 satsar vi på att nå ännu fler.

Sustainable Tomorrow är övertygade om att gränsöverskridande samarbeten är ett av svaren på vägen till en hållbar morgondag. Framtiden avgörs av hur vi lyckas omsätta våra värderingar och kunskap till konkret handling. Join the movement!

Årets fokusområde ärDissonans – metoder och exempel för att minska glappet mellan det vi vet att vi måste göra och det vi gör.

Mer info kommer senare.

Anmälan till eventet har ännu inte öppnats upp.